en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!


4/2022
vol. 18
 
 

 
Badania kliniczne

Wpływ minimalnie inwazyjnych mikroosteoperforacji (MOPs) na ortodontyczny ruch zębów. Prospektywne, randomizowane badanie kliniczne

Kornelia Rumin, Beata Kawala, Joanna Lis, Michał Sarul
Forum Ortod 2022; 18 (4): 197-209
Data publikacji online: 2023-03-29
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2022.124683
Badania kliniczne

Badanie zależności kąta wypukłości profilu od wartości kąta ANB u osób z I oraz II klasą szkieletową

Marta Ścibor, Eliza Wallner, Urszula Kozak
Forum Ortod 2022; 18 (4): 210-220
Data publikacji online: 2023-03-29
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2022.126060
Artykuł przeglądowy

Różnica grubości tkanek miękkich profilu twarzy w zależności od klasy szkieletowej oraz płci Przegląd piśmiennictwa

Michał Kiełczykowski, Małgorzata Zadurska, Ewa Czochrowska, Konrad Perkowski
Forum Ortod 2022; 18 (4): 230-6
Data publikacji online: 2023-03-29
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2022.126062
Artykuł przeglądowy

Znaczenie kinezyterapii w leczeniu ortodontycznym i rehabilitacji wspomagającej

Agnieszka Magdalena Garlicka, Kinga Ada Jasiewicz, Wojciech Stós, Małgorzata Pihut
Forum Ortod 2022; 18 (4): 237-47
Data publikacji online: 2023-03-29
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2022.126063
Artykuł przeglądowy

Taurodontyzm - czy rozpoznanie tej anomalii może mieć wpływ na powodzenie leczenia stomatologicznego?

Janusz Pach, Piotr Regulski, Jacek Tomczyk, Izabela Strużycka
Forum Ortod 2022; 18 (4): 248-54
Data publikacji online: 2023-03-29
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2022.126064