en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Badanie zależności kąta wypukłości profilu od wartości kąta ANB u osób z I oraz II klasą szkieletową

Marta Ścibor
1
,
Eliza Wallner
2
,
Urszula Kozak
2

1.
Outpatient Clinic of Jaw Orthopedics, University Center for Dentistry in Lublin
2.
Department of Jaw Orthopedics, Medical University of Lublin
Forum Ortod 2022; 18 (4): 210-220
Data publikacji online: 2023/03/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Analiza rysów twarzy i badanie profilu jest jednym z podstawowych narzędzi diagnostycznych w praktyce ortodontycznej.

Cel.
W pracy analizowano zależność kąta wypukłości profilu G-Sn-Pg od zmian wartości kąta ANB u osób nieleczonych ortodontycznie z I oraz II klasą szkieletową.

Materiał i metody.
Materiał stanowiły fotografie profilu wykonane przed leczeniem ortodontycznym oraz teleradiogramy boczne głowy. Do badania wyselekcjonowano osoby o neutralnym kącie międzyszczękowym oraz indeksie. Badanych podzielono na dwie grupy. Grupę A stanowiło 25 osób w wieku od 8 do 18 lat z II klasą szkieletową o kącie ANB > 4º. Grupę B stanowiły 24 osoby w wieku od 8 do 16 lat z I klasą szkieletową o kącie ANB ≤ 4º. Wykonano analizę zdjęć teleradiograficznych bocznych głowy metodą Segnera i Hasunda oraz wyznaczono kąt wypukłości profilu na fotografiach. Pomiary dokonano z dokładnością do 0,1 stopnia.

Wnioski.
U 41 osób spośród 49 stwierdzono zgodność kąta wypukłości profilu i klasy szkieletowej, co daje 83,67% całej grupy pacjentów. Wykazano istotną statystycznie ujemną korelację pomiędzy wartością kąta ANB a wartością kąta wypukłości profilu wynoszącą r = -0,86 łącznie u wszystkich osób poddanych badaniu oraz w grupie A, gdzie r = -0,69. W grupie B nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji (r -0,34).

słowa kluczowe:

analiza profilu, cefalometria, diagnostyka ortodontyczna, kąt ANB, kąt profilu