en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Wpływ szkliwienia lub polerowania na stabilność koloru różnych powierzchni ceramicznych zaprojektowanych/wyprodukowanych z zastosowaniem technologii komputerowych po odklejeniu aparatu ortodontycznego: badanie porównawcze in vitro

Elham Muhammad Rahmaty
1
,
Burak Gulnar
1
,
Baris Baser
1

  1. Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Forum Ortod 2022; 18 (4): 221-9
Data publikacji online: 2023/03/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Ze względu na rosnącą popularność aparatów ortodontycznych dla osób dorosłych nieunikniona stała się konieczność klejenia zamków do koron ceramicznych.

Cel.
. Celem pracy jest określenie, czy możliwe jest klinicznie akceptowalne odtworzenie koloru koron ceramicznych wykonanych w systemie CAD/CAM (Computer Aided Design/Manufacturing) przy użyciu ręcznego zestawu polerskiego, czy też wymagane jest szkliwienie po leczeniu ortodontycznym.

Materiał i metody.
Przygotowano dwadzieścia próbek ceramiki litowo-krzemianowej wzmocnionej cyrkonem (Vita Suprinity, Niemcy), ceramiki skaleniowej (Vitablocs Mark II, Niemcy) oraz ceramiki skaleniowej wzmocnionej leucytem (GC Initial LRF Block, Japonia) w celu odtworzenia powierzchni wargowej siekaczy szczęki. Próbki podzielono na dwie grupy (n = 10). Jedna grupa została wypolerowana ręcznie za pomocą zestawu do wykańczania ceramiki (Shofu Inc., Japonia), a druga grupa została poddana ponownemu szkliwieniu po odklejeniu aparatu.

Wyniki.
Kolor ceramiki VS uległ znacznej zmianie, nawet po odklejeniu aparatu przed polerowaniem i szkliwieniem. Istotne statystycznie różnice zauważono po ręcznym polerowaniu i szkliwieniu ceramiki VS w porównaniu z ceramiką MII i GC LRF. Wartości zmiany koloru materiałów CAD/CAM MII i GC LRF wzrosły, ale były poniżej klinicznie akceptowalnego progu (ΔE <3,5), natomiast dla ceramiki VS wartości zmiany koloru były wyższe niż klinicznie akceptowalny próg.

Wnioski.
W odniesieniu do stabilności koloru, w przypadku ceramiki GC LRF i VS, szkliwienie miało statystycznie różny wpływ na zmianę koloru pomiędzy pierwszym pomiarem koloru a końcowym pomiarem koloru w porównaniu z polerowaniem ręcznym.

słowa kluczowe:

zamki ortodontyczne, kwas fluorowodorowy, klejenie ortodontyczne, spektrofotometria, silan, wykańczanie i polerowanie ceramik