en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum jest indeksowane i dostępne w:

ARIANTA
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Most Wiedzy
Polish Scientific Bibliography database (PBN)
Polish Medical Library (GBL)
Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)
ResearchGate
WorldCat