en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum jest indeksowane i dostępne w:

ARIANTA
Index Copernicus
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
Most Wiedzy
Polish Scientific Bibliography database (PBN)
Polish Medical Library (GBL)
Polish Ministry of Science and Higher Education (PMSHE)
ResearchGate
WorldCat