en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
FORUM ORTODONTYCZNE jest kwartalnikiem publikowanym w języku polskim i angielskim i zawiera z dziedziny ortodoncji prace oryginalne, wywiady, opinie, streszczenia oraz informacje o wydarzeniach w środowisku ortodontycznym.

KATEGORIE PRAC. Przyjęte do druku prace są publikowane w następujących działach:

• Badania kliniczne
• Epidemiologia
• Opis przypadków Epidemiologia
• Diagnostyka i techniki ortodontyczne
• Prace przeglądowe. Do prac przeglądowych zaliczana jest meta-analiza.
• Listy do redakcji (są formą prac zaliczanych do dorobku)


Liczba wydań: 4 w roku.

Copyright: © Polskie Towarzystwo Ortodontyczne. To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły sa rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.
Prawa do artykułu są zazwyczaj przenoszone przez autorów na właściciela czasopisma, który udostępnia go na licencji Creative Commons. Jeżeli jednak autor nie chce przenieść praw autorskich na wydawcę, może skontaktować się z redakcją i ustalić odrębne zasady – na jakich redakcja może opublikować artykuł w czasopiśmie. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z redakcją.


Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. n.med. Małgorzata Zadurska

Redaktor Prowadzący
Marta Metaxas
e-mail: sekretariat@pto.info.pl

Redaktor Honorowy:

Prof. dr hab. n.med. Anna Komorowska

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne


Sekretarz redakcji:

mgr Adam Bartoś
e-mail: biuro@forumortodontyczne.pl
tel. 785 773 695

Adres redakcji:

ul. M. Kasprzaka 31, lok.120
01-234 Warszawa
e-mail: biuro@forumortodontyczne.pl

Redaktorzy tematyczni:

Ortodoncja wieku rozwojowego
dr n.med. Konrad Perkowski

Ortodoncja dorosłych
dr hab.n. med. Ewa Czochrowska

Materiały i techniki ortodontyczne
dr hab.n. med. Konrad Małkiewicz

Zagadnienia prawne w ortodoncji
dr n. med. Beata Walawska

Redaktor językowy (język polski):

mgr Teresa Maciszewska

Redaktor językowy (język angielski):

mgr Krystyna Sachmacińska

Redaktor statystyczny

dr hab. n. roln. Dariusz Gozdowski
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558