en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Taurodontyzm - czy rozpoznanie tej anomalii może mieć wpływ na powodzenie leczenia stomatologicznego?

Janusz Pach
1
,
Piotr Regulski
2
,
Jacek Tomczyk
3
,
Izabela Strużycka
1

  1. Department of Comprehensive Dentistry, Medical University of Warsaw
  2. Department of Dental and Maxillofacial Radiology, Medical University of Warsaw
  3. Institute of Biological Sciences, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Forum Ortod 2022; 18 (4): 248-54
Data publikacji online: 2023/03/29
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Taurodontyzm to rzadka anomalia morfologiczna trzonowych zębów wielokorzeniowych mlecznych oraz stałych. Charakteryzuje się pionowym powiększeniem komory miazgi oraz skróceniem korzeni.

Cel.
Celem pracy było przedstawienie znaczenia taurodontyzmu dla powodzenia wielospecjalistycznego leczenia stomatologicznego – przeglądu dokonano na podstawie dostępnego piśmiennictwa.

Materiał i metody.
Przeanalizowano publikacje dostępne w bazie PubMed z lat 2005–2022 po wpisaniu słowa kluczowego „taurodontyzm”, które miały związek z wielospecjalistycznym leczeniem stomatologicznym.

Wyniki.
Z uwagi na dowierzchołkowe przesunięcie dna komory miazgi oraz możliwość wystąpienia dodatkowych kanałów korzeniowych największym wyzwaniem w przypadku leczenia tych zębów są zabiegi endodontyczne. W trakcie leczenia ortodontycznego przyczyną niepowodzeń może być nadmierna skłonność zębów taurodontycznych do resorpcji korzeni oraz ich słabsze zakotwiczenie w zębodole. Zęby taurodontyczne nie powinny być brane pod uwagę jako filarowe w protetyce. Ekstrakcja zęba taurodontycznego o nierozwidlonych korzeniach może być łatwiejsza z racji jego słabszego zakotwiczenia w zębodole. Z uwagi na krótsze i cieńsze korzenie zabieg może stać się bardziej skomplikowany. Szanse na powodzenie leczenia periodontologicznego maleją znacząco w przypadku zajęcia furkacji. Diagnozując taurodontyzm należy skierować pacjenta do dalszych badań genetycznych. Niektóre zespoły chorobowe związane z taurodontyzmem, które przebiegają bezobjawowo, mogą być przyczyną poważnych schorzeń w przyszłości, w tym nowotworowych.

Wnioski.
Chociaż taurodontyzm należy do rzadkich anomalii zębowych, to dokładna analiza biometryczna badań obrazowych może wpłynąć na sukces planowanego leczenia stomatologicznego i ortodontycznego.

słowa kluczowe:

leczenie endodontyczne, leczenie ortodontyczne, choroby genetyczne, taurodontyzm, komora miazgi