en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!


4/2018
vol. 14
 
 

 
Badania kliniczne

Ocena czynników prognostycznych mających wpływ na zakres pokrycia recesji dziąseł u pacjentów przed planowanym leczeniem ortodontycznym

Bartłomiej Górski, Renata Górska
Forum Ortod 2018; 14: 257-269
Data publikacji online: 2019-07-16
Badania kliniczne

Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 1.

Bogna Racka-Pilszak, Anna Wojtaszek-Słomińska, Agata Zdun-Ryżewska, Mikołaj Majkowicz, Agnieszka Banaszkiewicz, Krzysztof Basiński
Forum Ortod 2018; 14: 270-283
Data publikacji online: 2019-07-16
Artykuł przeglądowy

Agenezja drugich przedtrzonowców – diagnostyka i leczenie

Mirosław Piotr Smusz
Forum Ortod 2018; 14: 284-295
Data publikacji online: 2019-07-16
Artykuł przeglądowy

Przegląd aparatów dystalizujących zęby trzonowe szczęki zakotwione podniebiennie na miniimplantach

Małgorzata Sanecka, Katarzyna Becker, Anna Greń, Mariusz Świerk
Forum Ortod 2018; 14: 296-308
Data publikacji online: 2019-07-16
Opis przypadku

Pacjent z obturacyjnym bezdechem sennym w gabinecie ortodontycznym – opis przypadku

Anna Matuszkiewicz, Agnieszka Lasota, Katarzyna Kiernicka, Izabella Dunin-Wilczyńska
Forum Ortod 2018; 14: 309-320
Data publikacji online: 2019-07-16
Opis przypadku

Incontinentia pigmenti – opis trzech przypadków

Małgorzata Laskowska, Małgorzata Dąbkowska, Anna Szpinda-Barczyńska, Joanna Witanowska, Małgorzata Zadurska
Forum Ortod 2018; 14: 321-332
Data publikacji online: 2019-07-16
Opis przypadku

Zespół pojedynczego siekacza środkowego szczęki – opis przypadku

Magdalena Molska, Jagoda Janiszewska, Marcin Mikołajczyk, Konrad Małkiewicz
Forum Ortod 2018; 14: 333-343
Data publikacji online: 2019-07-16
Opis przypadku

Pokrycie recesji dziąsłowej zmodyfikowaną techniką tunelową przeszczepu tkanki łącznej – opis przypadku

Bartosz Matejkowski, Agnieszka Bogusławska-Kapała, Izabela Strużycka
Forum Ortod 2018; 14: 344-352
Data publikacji online: 2019-07-14