en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!


3/2018
vol. 14
 
 

 
Badania kliniczne

Porównanie wpływu sposobu przygotowania powierzchni ceramiki skaleniowej na wytrzymałość połączenia z ortodontycznymi zamkami estetycznymi

Olga Włodarczyk-Górniak, Agata Szczesio, Joanna Nowak, Leszek Klimek, Joanna Szczepańska, Elżbieta Pawłowska
Forum Ortod 2018; 14: 167-177
Data publikacji online: 2020-11-08
Badania kliniczne

Wpływ przekroju górnych dróg oddechowych na wymiar pionowy i strzałkowy oraz oś twarzy według Rickettsa

Anna Duda, Wojciech Stós, Magdalena Wiosna
Forum Ortod 2018; 14: 178-91
Data publikacji online: 2020-11-08
Badania kliniczne

Ocena wpływu wybranych czynników ryzyka na występowanie recesji dziąseł zębów siecznych i kłów w żuchwie – badanie ankietowe

Edyta Kalina, Bartłomiej Górski, Ewa Sobieska, Małgorzata Zadurska
Forum Ortod 2018; 14: 192-8
Data publikacji online: 2020-11-08
Artykuł przeglądowy

Wykorzystanie rentgenogramów 2D do oceny skuteczności wtórnych przeszczepów kości do wyrostka zębodołowego u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia. Przegląd piśmiennictwa

Marcin Stasiak, Anna Wojtaszek-Słomińska, Bogna Racka-Pilszak
Forum Ortod 2018; 14: 199-213
Data publikacji online: 2020-11-08
Artykuł przeglądowy

Alkoholowy zespół płodowy – przegląd piśmiennictwa

Katarzyna Ludwików, Konrad Małkiewicz
Forum Ortod 2018; 14: 214-23
Data publikacji online: 2020-11-08
Artykuł przeglądowy

Zatrzymane kły – leczenie interceptywne

Joanna Abramczyk, Małgorzata Zadurska, Ewa Czochrowska
Forum Ortod 2018; 14: 224-36
Data publikacji online: 2020-11-08
Opis przypadku

Przydatność CBCT w obrazowaniu zaburzeń wyrzynania - opis przypadku

Ewa Popławska, Barbara Tymczyna-Borowicz, Monika Smyl-Golianek, Katarzyna Wieczorek
Forum Ortod 2018; 14: 237-45
Data publikacji online: 2020-11-08