en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!


3/2021
vol. 17
 
 

 

Ocena grubości błony śluzowej podniebienia przy użyciu tomografii komputerowej wiązki stożkowej

Karolina Wojas, Kinga Grzegocka, Małgorzata Pihut, Wojciech Stós, Marta Gibas-Stanek
Forum Ortod 2021; 17 (3): 173-84
Data publikacji online: 2021-11-19
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.110500

Morfologia części twarzowej czaszki u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego

Małgorzata Zadurska, Martyna Czerkies, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Jurek
Forum Ortod 2021; 17 (3): 185-94
Data publikacji online: 2021-11-19
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.110502

Konsekwencje oraz postępowanie w przypadku wczesnej utraty pierwszych stałych trzonowców u dzieci

Dorota Jabłonowska, Katarzyna Reszelewska, Piotr Smołka
Forum Ortod 2021; 17 (3): 205-18
Data publikacji online: 2021-11-19
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.110504

Zasady postępowania z wędzidełkami u pacjenta pedodontycznego

Agnieszka Magdalena Garlicka, Joanna Słowik, Zuzanna Oruba, Wojciech Stós
Forum Ortod 2021; 17 (3): 219-26
Data publikacji online: 2021-11-19
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.110505