en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!


3/2019
vol. 15
 
 

 
Badania kliniczne

Ocena wskaźnika ekstrakcji zębów stałych ze wskazań ortodontycznych u pacjentów leczonych w Poradni Ortodoncji UKS w Krakowie w latach 2014–2018

Daria Tomanek, Sylwia Motyl, Weronika Gawron-Jakubek, Magdalena Waląg, Fortunata Świtakowska, Beata Szymanowska, Bartłomiej W. Loster
Forum Ortod 2019; 15: 179-89
Data publikacji online: 2019-11-25
Badania kliniczne

Zastosowanie elektromiografii powierzchniowej w diagnostyce dysfunkcji języka

Sandra Osiewacz, Adrian Strzecki, Grzegorz Piątkowski, Małgorzata Daszkowska, Joanna Szczepańska, Elżbieta Pawłowska
Forum Ortod 2019; 15: 190-207
Data publikacji online: 2019-11-25
Artykuł przeglądowy

Zakażenia Candida albicans w przebiegu leczenia ortodontycznego

Martyna Czerkies, Andrzej Miskiewicz, Małgorzata Zadurska
Forum Ortod 2019; 15: 208-18
Data publikacji online: 2019-11-25
Opis przypadku

Dziedziczna osteodystrofia Albrighta – opis przypadku

Aneta Królik, Jolanta Kalinowska, Bogna Racka-Pilszak
Forum Ortod 2019; 15: 219-27
Data publikacji online: 2019-11-25
Opis przypadku

Ekstrakcja transmigrowanego kła żuchwy i augmentacja zębodołu poekstrakcyjnego z zastosowaniem autogennego przeszczepu zębiny drobnocząsteczkowej. Opis przypadku

Katarzyna Wieczorek, Michał Łobacz, Marcin Berger, Monika Litko, Mansur Rahnama
Forum Ortod 2019; 15: 228-36
Data publikacji online: 2019-11-25
Opis przypadku

Kortykotomia jako zabieg wspomagający leczenie ortodontyczne Opis przypadku

Wioleta Majdanik, Zofia Szepietowska, Joanna Madej, Małgorzata Zadurska, Renata Górska, Paweł Plakwicz
Forum Ortod 2019; 15: 237-48
Data publikacji online: 2019-11-25
Komunikat

Wskazania do leczenia ortodontycznego wg metody opartej na faktach

Bartłomiej W. Loster, Stephen Williams, Maria Iwanecka-Zduńczyk, Agnieszka Machorowska-Pieniążek, Teresa Matthews-Brzozowska, Katarzyna M. Miśków, Elżbieta Pawłowska, Beata Kawala
Data publikacji online: 2019-11-25