en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!


4/2020
vol. 16
 
 

 
Badania kliniczne

Ocena wpływu agenezji zębów stałych na parametry szczęki

Agnieszka Jurek, Dariusz Gozdowski, Małgorzata Zadurska
Forum Ortod 2020; 16 (4): 279-89
Data publikacji online: 2020-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2020.102225
Badania kliniczne

Ocena chropowatości powierzchni oraz podatności na procesy korozyjne łuków tytanowo-niobowych oraz tytanowo-molibdenowych w badaniach laboratoryjnych

Wojciech Boryczko, Janusz Kamiński, Michał Czopowicz, Konrad Małkiewicz
Forum Ortod 2020; 16 (4): 290-9
Data publikacji online: 2020-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2020.102226
Artykuł przeglądowy

Czynnościowe leczenie ortodontyczne wspomagane zakotwieniem szkieletowym w wadach zgryzu klasy II: przegląd piśmiennictwa

Fahad Shukur Alsalihi, Muhammed Hilmi Buyukcavus
Forum Ortod 2020; 16 (4): 300-6
Data publikacji online: 2020-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2020.102227
Artykuł przeglądowy

Leczenie ortodontyczne pacjentów z dysplazją obojczykowo-czaszkową Systematyczny przegląd piśmiennictwa

Barbara Lizończyk, Kinga Pielech, Maria Panaś, Wojciech Stós
Forum Ortod 2020; 16 (4): 307-17
Data publikacji online: 2020-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2020.102228
Opis przypadku

Leczenie ortodontycznochirurgiczne pacjenta z transmigracją kła żuchwy. Opis przypadku

Łukasz Sidorowicz, Elżbieta Sidorowicz, Eliza Wallner, Izabella Dunin-Wilczyńska
Forum Ortod 2020; 16 (4): 318-27
Data publikacji online: 2020-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2020.102229
Opis przypadku

Zastosowanie drukowanych replik 3D w autotransplantacji zębów przedtrzonowych z nieukończonym rozwojem korzenia – opis przypadku

Jakub Księżopolski, Ewa Monika Czochrowska
Forum Ortod 2020; 16 (4): 328-42
Data publikacji online: 2020-12-30
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2020.102230