en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!


2/2019
vol. 15
 
 

 
Artykuł oryginalny

Występowanie recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 35-44 lat

Bartłomiej Górski, Agata Orzechowska, Małgorzata Wyszyńska-Pomian, Renata Górska
Górski B, Orzechowska A, Wyszyńska-Pomian M, Górska R. Występowanie recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 35–44 lat. Forum Ortod 2019; 15: 81-94
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2019.88337
Artykuł oryginalny

Ocena procesów korozyjnych stalowych łuków ortodontycznych – badania in vitro

Konrad Małkiewicz, Wojciech Boryczko, Mariola Sztogryn, Janusz Kamiński, Tadeusz Wierzchoń
Małkiewicz K, Boryczko W, Sztogryn M, Kamiński J, Wierzchoń T. Ocena procesów korozyjnych stalowych łuków
ortodontycznych – badania in vitro. Forum Ortod 2019; 15: 95-103
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2019.88354
Artykuł przeglądowy

Analiza porównawcza repozycji złamań żuchwy metodą manualną i za pomocą wyciągu międzyszczękowego przed lub w trakcie leczenia operacyjnego

Andrzej Kołciuk, Karol Koch, Błażej Jakub Bętkowski, Lidia Kołciuk, Izabela Strużycka, Paweł Jaromir Zawadzki
Kołciuk A, Koch K, Bętkowski B, Kołciuk L, Strużycka I, Zawadzki PJ. Analiza porównawcza repozycji złamań żuchwy metodą manualną i za pomocą wyciągu międzyszczękowego przed lub w trakcie leczenia operacyjnego. Forum Ortod 2019; 15: 104-11
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2019.88335
Artykuł przeglądowy

Cefalometria w diagnostyce ortodontycznej – historia i teraźniejszość

Ewa Sobieska, Anna Widmańska-Grzywaczewska
Sobieska E, Widmańska-Grzywaczewska A. Cefalometria w diagnostyce ortodontycznej – historia i teraźniejszość. Forum Ortod 2019; 15: 120-39
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2019.88346
Artykuł oryginalny

Współpraca ortodontyczno- logopedyczna w skojarzonym leczeniu ortodontyczno- chirurgicznym Opis przypadku

Maria A. Orzelska-Blomberg, Agnieszka Banaszkiewicz, Anna Walencik-Topiłko, Bogna Racka-Pilszak
Orzelska-Blomberg M, Banaszkiewicz A, Walencik-Topiłko A, Racka-Pilszak B. Współpraca ortodontyczno-logopedyczna w skojarzonym leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym. Opis przypadku. Forum Ortod 2019; 15: 140-52
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2019.88355
Artykuł oryginalny

Proteza dziecięca nowej generacji wykonana w technologii 3D – opis przypadku

Ivo Domagała, Marcel Firlej, Ewa Firlej, Anna Szponar-Żurowska, Barbara Biedziak
Domagała I, Firlej M, Firlej E, Szponar- Żurowska A, Biedziak B. Proteza dziecięca nowej generacji wykonana w technologii 3D – opis przypadku. Forum Ortod 2019; 15: 153-8
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2019.88347