en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
MNiSW
40
 
NOWE Wskazówki dla Autorów!


1/2021
vol. 17
 
 

 
Badania kliniczne

Ocena twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia wtórnego operowanych we wczesnym dzieciństwie

Bogna Racka-Pilszak, Agnieszka Szemraj-Folmer, Maria Orzelska-Blomberg
Forum Ortod 2021; 17 (1): 5-19
Data publikacji online: 2021-05-04
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.105077
Artykuł przeglądowy

Wskaźnik IOTN w świetle najnowszych badań – przegląd piśmiennictwa

Karolina Świderska, Anna Sitek, Magdalena Marczyńska-Stolarek
Forum Ortod 2021; 17 (1): 27-40
Data publikacji online: 2021-05-04
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.105079
Opis przypadku

Współwystępowanie zespołu delecji 22q11.2, wraz z zespołem SMMCI Studium przypadków monozygotycznych bliźniąt – doniesienie wstępne

Konrad Małkiewicz, Natalia Mąkal, Jakub Bartczak, Krzysztof Zeman, Agnieszka Moll-Maryńczak, Sylwia Majewska-Beśka
Forum Ortod 2021; 17 (1): 41-9
Data publikacji online: 2021-05-04
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.105080
Opis przypadku

Leczenie interceptywne wady klasy III – opis przypadku

Anna Szpinda-Barczyńska, Konrad Perkowski
Forum Ortod 2021; 17 (1): 64-70
Data publikacji online: 2021-05-04
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.105082
Opis przypadku

Interdyscyplinarne leczenie złożonej wielopłaszczyznowej wady gnatycznej z wykorzystaniem koncepcji FAB (Face Airway Bite) – opis przypadku

Rafał Nowak, Anna Aleksandra Olejnik, Ada Maria Kaczmarek, Katarzyna Jastrzębska
Forum Ortod 2021; 17 (1): 71-84
Data publikacji online: 2021-05-04
 
DOI : https://doi.org/10.5114/for.2021.105083