en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
MNiSW
20
INDEX COPERNICUS
119.74

 
2/2019
vol. 14
 
 

 

Występowanie recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 35-44 lat

Górski B, Orzechowska A, Wyszyńska-Pomian M, Górska R. Występowanie recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 35–44 lat. Forum Ortod 2019; 15: 81-94
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/for.2019.88337

Ocena procesów korozyjnych stalowych łuków ortodontycznych – badania in vitro

Małkiewicz K, Boryczko W, Sztogryn M, Kamiński J, Wierzchoń T. Ocena procesów korozyjnych stalowych łuków
ortodontycznych – badania in vitro. Forum Ortod 2019; 15: 95-103
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/for.2019.88354

Analiza porównawcza repozycji złamań żuchwy metodą manualną i za pomocą wyciągu międzyszczękowego przed lub w trakcie leczenia operacyjnego

Kołciuk A, Koch K, Bętkowski B, Kołciuk L, Strużycka I, Zawadzki PJ. Analiza porównawcza repozycji złamań żuchwy metodą manualną i za pomocą wyciągu międzyszczękowego przed lub w trakcie leczenia operacyjnego. Forum Ortod 2019; 15: 104-11
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/for.2019.88335

Ocena metodą trójwymiarowej tomografii komputerowej zmian w górnych drogach oddechowych po leczeniu aparatem Carriere Motion 3D klasy II*

Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/for.2019.88353

Cefalometria w diagnostyce ortodontycznej – historia i teraźniejszość

Sobieska E, Widmańska-Grzywaczewska A. Cefalometria w diagnostyce ortodontycznej – historia i teraźniejszość. Forum Ortod 2019; 15: 120-39
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/for.2019.88346

Współpraca ortodontyczno- logopedyczna w skojarzonym leczeniu ortodontyczno- chirurgicznym Opis przypadku

Orzelska-Blomberg M, Banaszkiewicz A, Walencik-Topiłko A, Racka-Pilszak B. Współpraca ortodontyczno-logopedyczna w skojarzonym leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym. Opis przypadku. Forum Ortod 2019; 15: 140-52
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/for.2019.88355

Proteza dziecięca nowej generacji wykonana w technologii 3D – opis przypadku

Domagała I, Firlej M, Firlej E, Szponar- Żurowska A, Biedziak B. Proteza dziecięca nowej generacji wykonana w technologii 3D – opis przypadku. Forum Ortod 2019; 15: 153-8
Data publikacji online: 2019-08-27
 
DOI: https://doi.org/10.5114/for.2019.88347