en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
MEiN
20
INDEX COPERNICUS
120.53

 
FORUM ORTODONTYCZNE jest kwartalnikiem publikowanym w języku polskim i angielskim i zawiera z dziedziny ortodoncji prace oryginalne, wywiady, opinie, streszczenia oraz informacje o wydarzeniach w środowisku ortodontycznym.

KATEGORIE PRAC. Przyjęte do druku prace są publikowane w następujących działach:

• Badania kliniczne
• Epidemiologia
• Opis przypadków Epidemiologia
• Diagnostyka i techniki ortodontyczne
• Prace przeglądowe. Do prac przeglądowych zaliczana jest meta-analiza.
• Listy do redakcji (są formą prac zaliczanych do dorobku)


Liczba wydań: 4 w roku.

Copyright: © 2005 Polskie Towarzystwo Ortodontyczne. To jest czasopismo Open Access, wszystkie artykuły sa rozpowszechniane na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ), dzięki czemu osoby trzecie, mogą kopiować i rozpowszechniać materiał na dowolnym nośniku lub w formacie oraz przekształcać i czerpać z materiału, pod warunkiem, że oryginalne dzieło jest prawidłowo cytowane i zachowuje warunki licencji.Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. n.med. Małgorzata Zadurska

Redaktor Prowadzący
Marta Metaxas
e-mail: sekretariat@pto.info.pl

Redaktor Honorowy:

Prof. dr hab. n.med. Anna Komorowska

Wydawca:

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne


Sekretarz redakcji:

mgr Adam Bartoś
e-mail: biuro@forumortodontyczne.pl
tel. 785 773 695

Ogłoszenia i reklama:

Marzena Kałakucka
email: marzenakalakucka@forumortodontyczne.pl

Adres redakcji:

ul. M. Kasprzaka 31, lok.120
01-234 Warszawa
e-mail: biuro@forumortodontyczne.pl

Kontakt:

Prezes PTO
dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
tel. 0-22 619 86 81
e-mail: prezes@pto.info.pl

Redaktorzy tematyczni:

Ortodoncja wieku rozwojowego
dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska

Ortodoncja dorosłych
dr hab.n. med. Ewa Czochrowska

Materiały i techniki ortodontyczne
dr hab.n. med. Konrad Małkiewicz

Zagadnienia prawne w ortodoncji
dr n. med. Beata Walawska

Redaktor językowy (język polski):

mgr Teresa Maciszewska

Redaktor językowy (język angielski):

mgr Krystyna Sachmacińska

Redaktor statystyczny

dr hab. n. roln. Dariusz Gozdowski
ISSN: 1734-1558