en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2019
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena metodą trójwymiarowej tomografii komputerowej zmian w górnych drogach oddechowych po leczeniu aparatem Carriere Motion 3D klasy II*

Data publikacji online: 2019/08/27
Wstęp
Autorzy ocenili wpływ aparatu Carrière Motion II na parametry dróg oddechowych na poziomie gardła w grupie pacjentów z klasą II z zastosowaniem tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT).

Materiał i metody
Do tego badania włączono retrospektywnie grupę 20 dorosłych pacjentów z wadami zgryzu klasy II, którzy byli leczeni aparatem Carrière Motion II. Całkowitą objętość dróg oddechowych i minimalne pole przekroju poprzecznego oceniono przed leczeniem i po leczeniu na obrazach CBCT z zastosowaniem oprogramowania Anatomage. Przeprowadzono analizę statystyczną zebranych danych.

Wyniki
Zmierzone parametry dróg oddechowych charakteryzowały się znaczącym wzrostem po korekcji wady zgryzu klasy II z zastosowaniem aparatu Carrière Motion II.

Wnioski
Po leczeniu aparatem Carrière Motion II stwierdzono wzrost całkowitej objętości dróg oddechowych, a także minimalnego pola przekroju poprzecznego.Introduction
The authors evaluated the effect of the Carriere motion II appliance on the pharyngeal airway parameters in a sample of class II patients, using cone beam computed tomography (CBCT).

Material and methods
A retrospective sample of 20 adult patients with class II malocclusion who received treatment with Carriere motion II appliance were included in this study. The total airway volume and the minimum cross-sectional area were assessed before and after treatment using Anatomage software on the CBCT scans. Statistical analysis of the collected data was performed.

Results
The measured airway parameters increased significantly after correction of the class II malocclusion using the Carrier motion II appliance.

Conclusions
The use of the Carriere class II motion appliance resulted in an increase the total pharyngeal airway volume as well as in the minimum cross-sectional area after treatment.

słowa kluczowe:

aparat Carrière Motion II, górne drogi oddechowe, tomografia komputerowa CBCT