en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2019
vol. 15
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola witaminy D3 podczas leczenia ortodontycznego – przegląd piśmiennictwa

Paulina Tokarska
1
,
Magdalena Marczyńska-Stolarek
1
,
Małgorzata Zadurska
1

1.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2019; 15: 50-57
Data publikacji online: 2019/07/16
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Podstawą leczenia ortodontycznego jest przemodelowanie kości uwarunkowane przez procesy resorpcji i apozycji zachodzące w obrębie tkanki kostnej. Są to procesy, których efektywność jest zależna od wielu czynników, w tym od ogólnego zdrowia pacjenta. Szczególnie warte uwagi są stany predysponujące do powstania niedoboru witaminy D3, które potencjalnie mogą zaburzać tempo oraz bezpieczeństwo wykonywanych przemieszczeń zębów. Cel. Przedstawienie procesów metabolicznych zachodzących w obrębie tkanki kostnej podczas leczenia ortodontycznego oraz wpływu, jaki ma witamina D3 na ich przebieg. Próba ustalenia wskazań do przeprowadzania badań biochemicznych oraz hormonalnych przed wdrożeniem planowanego leczenia ortodontycznego. Materiał i metody. Do badań wykorzystano bazę danych PubMed, GoogleScholar oraz zasoby czasopism American Journal of Orthodontics i European Journal of Orthodontics przy użyciu słów kluczowych: vitamin D3, bone remodeling, orthodontic tooth movement, osteoclast activity. Do przeglądu piśmiennictwa zakwalifikowano publikacje dostępne z pełnym tekstem, napisane w języku polskim lub angielskim angielskim. Bibliografię uzupełniono publikacjami książkowymi z zakresu ortodoncji oraz histologii. W sumie wykorzystano 41 pozycji piśmiennictwa. Wyniki. Utrzymanie optymalnego poziomu witaminy D3 warunkuje niezaburzony przebieg przemian histologicznych zachodzących w obrębie tkanki kostnej podczas ortodontycznego przesunięcia zębów. Prawidłowy, przewidywalny przebieg leczenia

ortodontycznego w dużej mierze zależy od zachowania nienaruszonego zdrowia ogólnego pacjenta. Wskazane jest badanie poziomu witaminy D3 przed rozpoczęciem leczenia, w szczególności u pacjentów o podwyższonym ryzyku wystąpienia niedoborów. (Tokarska P, Marczyńska-Stolarek M, Zadurska M. Rola witaminy D3 podczas leczenia ortodontycznego – przegląd piśmiennictwa. Forum Ortod 2019; 15: 50-7).

The aim of orthodontic treatment is bone remodelling due to resorption and apposition within bone tissue. The efficacy of these processes is dependent on various factors including patient`s general health. Conditions predisposing to vitamin D3 deficiency are particularly noteworthy, because they can potentially interfere with the speed and safety of tooth movements. Aim. To present types of metabolic processes within bone tissue during orthodontic treatment and the influence of vitamin D3 on their progress. To attempt to establish indications for conducting biochemical and hormonal tests before implementation of orthodontic treatment. Material and methods. Researchers used PubMed and GoogleScholar data bases, American Journal of Orthodontics and European Journal of Orthodontics publications to collect material using key words: “vitamin D3”, “bone remodelling”, “orthodontic tooth movement”, “osteoclast activity”. Full text publications in Polish or English were included in the literature review. The bibliography has been supplemented with published book monographs regarding orthodontics and histology. In total, 41 references were included Results. Presence of the optimal levels of vitamin D3 are a necessary condition for an undisturbed process of histologic changes in the bone tissue during orthodontic tooth movement. A correct and predictable course of orthodontic treatment is dependent on the patient`s good general health. It is advisable to measure the vitamin D3 levels prior to treatment, particularly in patients with an increased risk of deficiencies. (Tokarska P, Marczyńska-

Stolarek M, Zadurska M. The role of vitamin D3 during orthodontic treatment - a literature review. Orthod

Forum 2019; 15: 50-7).
słowa kluczowe:

witamina D3, remodeling tkanki kostnej, leczenie ortodontyczne