en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

 
3/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rola mikrobiomu jamy ustnej w zapobieganiu próchnicy i stanom zapalnym jamy ustnej i przyzębia

Zuzanna Chęcińska-Maciejewska
1
,
Karina Schönknecht
2
,
Marcin Peterseil
3
,
Danuta Stanisławska-Frąckowiak
4
,
Hanna Krauss
5

1.
Department of Food and Nutrition, Calisia University
2.
Faculty of Educational Studies, Kazimiera Milanowska Colege of Education and Therapy in Poznań
3.
Private practice, Germany
4.
Scientific Information Department Phytopharm Klęka SA
5.
Preventive Research Institute, Calisia University
Forum Ortod 2022; 18 (3): 152-166
Data publikacji online: 2022/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Streszczenie
Próchnica zębów mimo wdrożenia procedur profilaktycznych i standardowego od lat postępowania nadal stanowi duży problem. Ostatnio podkreśla się znaczącą rolę mikrobiomu jamy ustnej w ograniczeniu jej rozwoju, a także redukcji zapalenia dziąseł, przyzębia oraz halitozy.

Cel
Celem pracy był przegląd piśmiennictwa na temat etiopatogenezy próchnicy, stanów zapalnych jamy ustnej i przyzębia, z uwzględnieniem wpływu leczenia ortodontycznego na ich rozwój, oraz omówienie metod zapobiegania im, ze szczególnym uwzględnieniem roli mikrobiomu jamy ustnej.

Materiały i metody
Dokonano przeglądu piśmiennictwa w języku polskim i angielskim z wykorzystaniem bazy PubMed (do września 2022), a także korzystano z przeglądarki Google.

Wyniki
Dysbioza jamy ustnej odpowiada w znacznym stopniu za rozwój próchnicy i stanów zapalnych przyzębia, ale także za pojawienie się halitozy czy chorób odogniskowych. Bakterie probiotyczne stanowią konkurencję dla bakterii chorobotwórczych w kolonizacji błony śluzowej jamy ustnej, zmieniają warunki środowiska jamy ustnej, wytwarzając substancje o działaniu antybakteryjnym i zmniejszającym stan zapalny. Badania kliniczne wykazały, że stosowanie szczepów probiotycznych, takich jak Lactobacillus reuteri oraz Lactobacillus plantarum wiązało się z zahamowaniem procesów próchnicotwórczych.

Wnioski
Dbanie o prawidłowy mikrobiom jamy ustnej staje się jednym z kluczowych zadań profilaktyki próchnicy i stanów zapalnych. Włączenie do codziennej higieny jamy ustnej preparatów probiotycznych opartych na szczepach L. reuteri oraz L. plantarum stanowi obiecującą procedurę, dzięki której rozwój wymienionych chorób może zostać zahamowany lub w znacznej mierze ograniczony. Praktyka ta wydaje się szczególnie uzasadniona w przypadku leczenia ortodontycznego, gdzie dbałość pacjenta o prawidłową higienę jamy ustnej jest utrudniona.Abstract
Despite implementation of preventive procedures and a procedure being standard for years, caries is still a considerable problem. A considerable role of oral microbiome in limiting its development and in reduction of gingivitis, periodontitis and halitosis has been emphasised recently

Aim
The paper aims to review the literature on a etiopathogenesis of caries, stomatitis and periodontitis, taking into account the effects of orthodontic treatment on their development, and to discuss methods for their prevention.

Material and methods
Polish and English literature was reviewed using the PubMed database (in the period from its creation to September 2022). In addition, the Google browser was used.

Results
Dysbiosis of the oral cavity is considerably responsible for development of caries and periodontitis. It is also responsible for halitosis or focal diseases. Probiotic bacteria are competition to pathogenic bacteria in the field of oral mucosa colonisation as they change the oral conditions, creating substances that have antibacterial action and reduce inflammation. Clinical studies have shown that application of probiotic strains, such as Lactobacillus reuteri or L. plantarum, led to inhibition of cariogenic processes.

Conclusions
Taking care of the proper oral microbiome is becoming one of the key issues in prevention of caries and inflammation. Including probiotic preparations based on Lactobacillus reuteri and Lactobacillusplantarum strains in daily oral hygiene habits is a promising procedure leading to possible block or considerable restriction of development of these diseases. Such a practice seems particularly justified during orthodontic treatment, when the patient's care for proper oral hygiene is more difficult.

słowa kluczowe:

jama ustna, mikrobiom, dysbioza, probiotyki, próchnica