en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
4/2023
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Opis przypadku

Przedortodontyczne zaopatrzenie allogennym indywidualizowanym blokiem kostnym – prezentacja przypadku

Kamil Stefański
1
,
Agnieszka Porwolik
1
,
Alicja Jędrzejewska
1
,
Marzena Dominiak
2

  1. Private practice in Katowice
  2. Oral Surgery Department, Medical University of Wroclaw
Forum Ortod 2023; 19 (4): 148-159
Data publikacji online: 2024/06/13
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
1.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.