en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2023
vol. 19
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Artykuł przeglądowy

Postępowanie ortodontyczne u pacjentów onkologicznych

Justyna Poddębniak
1
,
Ewa Krasuska-Sławińska
2
,
Anna Julia Masłowska-Kasowicz
1
,
Dorota Olczak-Kowalczyk
3
,
Małgorzata Zadurska
1

1.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska

Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
2.
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Outpatient Clinic of Dental Surgery for Children and Adults, Child’s Health Centre Institute
3.
Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2023; 19 (3): 84-94
Data publikacji online: 2024/01/30
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics 2007. CA Cancer J Clin 2007; 57: 43-66.
2. Kowalczyk JR. Epidemiologia nowotworów dziecięcych. Wprowadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 2011: 5-13.
3. Chybicka A, Sawicz-Birkowska K. Epidemiologia nowotworów u dzieci. Onkologia i hematologia dziecięca. PZWL 2011: 3-8.
4. Chybicka A. Najnowsze osiągnięcia w onkologii dziecięcej. Przew Lek 2007; 2: 174-80.
5. Chybicka A, Sawicz-Birkowska K. Onkologia i hematologia dziecięca. PZWL 2009.
6. Radwańska U. Odrębności kliniczne i terapeutyczne białaczek i chłoniaków złośliwych u dzieci. Hematologia kliniczna. Red. Janicki K. PZWL 1992.
7. Tuchowska P, Worach-Kardas H, Marcinkowski JT. The most frequent malignant tumors in Poland- the main risk factors and opportunities to optimize preventive measures. Probl Hig Epidemiol 2013; 94: 166-71.
8. Scotting PJ, Walker DA, Perilongo G. Childhood solid tumours: a developmental disorder. Nat Rev Cancer 2005; 5: 481-8.
9. Szczepanek J, Styczyński J, Haus O, Tretyn A, Wysocki M. Progress in the molecular classification of neoplasms in children. Postępy Hig Med Dosw 2008; 62: 222-40.
10. Mituś-Kenig M, Łoboda M, Marcinkowska-Mituś A, Durka-Zając M, Pawłowska E. Orthodontic treatment in oncological patients. Przegl Lek 2015; 72: 243-5.
11. Dahllof G, Huggare J. Orthodontic considerations in the pediatric cancer patient: A review. Semin Orthod 2004; 10: 266-76.
12. Sonis AL, Tarbell N, Valachovic RW, Gelber R, Schwenn M, Sallan S. Dentofacial development in long-term survivors of acute lymphoblastic leukemia. A comparison of three treatment modalities. Cancer 1990; 66: 2645-52.
13. Krasuska-Sławińska E, Brożyna A, Dembowska-Bagińska B, Olczak-Kowalczyk D. Antineoplastic chemotherapy and congenital tooth abnormalies in children and adolescents. Contemp Oncol 2016; 20: 394-401.
14. Kostler WJ, Hejna M, Wenzel C, Zielinski C. Oral mucositis complicating chemioterapy and/or radioterapy: options for prevention and treatment. CA Cancer J Clin 2001; 51: 290-315.
15. Yong CW, Robinson A, Hong C. Dental Evaluation Prior to Cancer Therapy. Oral Health 2022; 3: 1-8.
16. Petkowicz B, Jastrzębska I, Jamrogiewicz R. Oral Mucositis as Neoplasm Chemotherapy Complication. Dent Med Probl 2012; 49: 69-77.
17. Eisen D, Essel J, Broun ER, Sigmund D, DeVoe M. Clinical utility of oral valacyclovir compared with oral acyclovir for the prevention of Herpes simplex virus mucositis following autologous
18. bone marrow transplantation or stem cell rescue therapy. Bone Marrow Transplantat 2003; 31: 51-5.
19. Lopes NN, Petrilli AS, Caran EM, Franca CM, Chilvarquer I, Lederman H. Dental abnormalities in children submitted to antineoplastic therapy. J Dent Child 2006; 73: 140-5.
20. Minicucci EM, Lopes LF, Crocci AJ. Dental abnormalities in children after chemotherapy treatment for acute lymphoid leukemia. Leuk Res 2003; 27: 45-50.
21. Chen JA, Wang CC, Wong YK, Wang CP, Jiang RS, Lin JC. Osteoradionecrosis of mandible bone in patients with oral cancer- associated factors and treatment outcomes. Head Neck 2016; 38: 762-8.
22. Owosho AA, Tsai CJ, Lee RS, Freymiller H, Kadempour A, Varthis S. The prevalense and risk factors associated with osteoradionecrosis of the jaw in oral and oropharyngeal cancer patients treated with intensity-modulated radiation therapy. Oral Oncol 2017; 64: 44-51.
23. Kubota H, Miyawaki D, Mukumoto N, Ishihara T, Matsumura M, Hasegawa T. Risk factors for osteoradionecrosis of the jaw in patients with head and neck squamous cell carcinoma. Radiat Oncol 2021; 16: 1.
24. Michalak I, Kuśmierczyk D, Bluj-Komarnitka K, Rayad S, Zadurska M. Radiological imaging and orthodontic treatment in the case of growing patients after oncological treatment: Case reports. Dent Med Probl 2019; 56: 209-15.
25. Boyer E, Robert G, Gandemer V, Bonnaure-Mallet M. Orthodontic strategies in pediatric oncology. J Dentofacial Abnom Orthod 2017; 20: 104-15.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.