en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Porównanie efektów leczniczych uzyskiwanych przez pacjentów leczonych maską twarzową oraz metodą BAMP – metaanaliza

Anna Suchorowska
1
,
Agnieszka Świątkowska
2

  1. Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej UM w Lublinie
    Chair and Department of Maxillary Orthopaedics, Medical University in Lublin
  2. Poradnia Ortopedii Szczękowej, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii UM w Lublinie
    Clinic of Maxillary Orthopaedics, University Centre of Dentristy of the Medical University in Lublin
Forum Ortod 2022; 18 (1): 34-46
Data publikacji online: 2022/04/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
W pracy porównano dwie metody leczenia wady klasy III z niedorozwojem szczęki: protrakcję przy wykorzystaniu maski twarzowej oraz płytek Bollarda (Bone Anchorage Maxillary Protraction, BAMP).

Cel
Celem pracy było porównanie efektów klinicznych uzyskiwanych przez pacjentów leczonych maską twarzową i metodą BAMP w oparciu o analizę zmian wartości wybranych parametrów analizy cefalometrycznej przed i po leczeniu.

Materiał i metody
W pracy poddano metaanalizie artykuły dostępne w internetowych bazach danych. Uwzględniono prace zawierające wartości pomiarów SNA, SNB, ANB, WITS oraz wartości nagryzu poziomego i pionowego uzyskane na podstawie analizy zdjęć cefalometrycznych pacjentów, które wykonano przed i po leczeniu wady klasy III z niedorozwojem szczęki. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej.

Wyniki
W każdej z metod leczniczych doszło do zwiększenia wartości kąta SNA, przy czym zmiana wartości tego parametru była większa u pacjentów leczonych metodą BAMP. W obu metodach zaobserwowano zmniejszenie wartości kąta SNB, wzrost wartości kąta ANB, wzrost wartości parametru WITS oraz zmniejszenie wartości nagryzu pionowego bez istotnych statystycznie różnic. W każdym protokole leczenia dochodziło do powiększenia nagryzu poziomego, jednak w przypadku protrakcji szczęki maską twarzową wzrost wartości tego parametru był większy.

Wnioski
Protrakcja szczęki z wykorzystaniem płytek Bollarda pozwala na większe wysunięcie szczęki, z jednoczesnym zminimalizowaniem efektów ubocznych w postaci wychylenia górnych siekaczy, w porównaniu do leczenia maską twarzową. Sumaryczna poprawa przednio-tylnych relacji szczęki i żuchwy jest w przypadku obu metod na podobnym poziomie.

słowa kluczowe:

BAMP, leczenie wad zgryzu klasy III, maska twarzow