en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
3/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:

Porównanie częstości występowania poszczególnych wad zgryzu u dzieci z fizjologiczną wymianą uzębienia i dzieci z przedwczesną utratą trzonowych zębów mlecznych, które zgłaszały się do leczenia ortodontycznego

Julita Marta Wojtaszek-Lis
1
,
Małgorzata Laskowska
2
,
Krzysztof Lis
1
,
Małgorzata Zadurska
2

  1. Private practice
  2. Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2021; 17 (3): 195-204
Data publikacji online: 2021/11/19
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 
1. Czarnecka B, Ducka K, Jackowska M, Juzwa E, Kąkolewska J, Koźlik D. Materiały do ćwiczeń z ortodoncji. Praca zbiorowa. Akademia Medyczna w Warszawie. 2000: 53-79.
2. Piątkowska D, Woźniak K, Lipski M. Systematyczny przegląd częstości występowania wad zgryzu w Polsce na podstawie pierwotnych badań opublikowanych w latach 2000-2010. Mag Stomatol 2012; 4: 4.
3. Śmiech-Słomkowska G. Znaczenie przedwczesnej utraty zębów mlecznych dla rozwoju zgryzu. Mag Stomatol 1995; 5: 26-8.
4. Śmiech-Słomkowska G, Rytlowa W. Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne. Wybrane zagadnienia. PZWL 1999: 23-7.
5. Wojtaszek-Lis J, Regulski P, Laskowska M, Zadurska M. Wpływ przedwczesnej utraty zębów mlecznych na morfologię i czynność narządu żucia. Przegląd piśmiennictwa. Forum Ortod 2018; 14: 29-47.
6. Łabiszewska-Jaruzelska F. Ortopedia szczękowa. PZWL 1995: 153-92.
7. Olczak-Kowalczyk D, Kaczmarek U, Bachanek T. Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej. Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020. Minister Zdrowia, Program na lata 2016-2020. WUM 2017.
8. Staszczyk M, Kępisty M, Kołodziej I, Kościelniak D, Gregorczyk-Maga I, Ciepły J, Jurczak A. Ocena stanu i trend próchnicy u dzieci 5-, 7- i 12-letnich z województwa małopolskiego w porównaniu do populacji polskiej. Nowa Stomatol 2018; 2: 55-65.
9. Louklinski R, Sowa J, Jodkowska E. Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci i młodzieży w wieku 6.15.18 lat w województwie mazowieckim. Mag Stomatol 2010; 6: 93-100.
10. Bhujel N, Duggal MS, Saini P, Day PF. The effect of premature extraction of primary teeth on the subsequent need for orthodontic treatment. Eur Arch Paediatr 2016; 17: 423-34.
11. Caldas de Almeida H, Calvano Kuchler C, Silva Fidalgo TK, Azeredo Alves Antunes L, Cstro Costa M. Early primary tooth loss: prevalence, consequence and treatment. Int J Dent Recife 2011; 10: 126-30.
12. Sikorska A, Cieśik K, Matthews-Brzozowska T. Analiza zaburzeń zgryzu u uczniów powiatu kolskiego. Dental Forum 2017; 45: 27-34.
13. Cudziło D, Sikorska A, Matthews-Kozanecka M, Matthews-Brzozowska T. Analysis of the prevalence of dental and occlusal anomalies in children and adolescents in Poland and elsewhere – review of the publication from the last 10 years. J Med Sci 2018; 87: 24-7.
14. Gawlas-Żurek A, Liśniewska-Machorowska B, Rokicki M. Epidemiologia wad zgryzu w Polsce i na świecie – przegląd piśmiennictwa. Ann Acad Med Siles 2008; 62: 5-103.
15. Olczak-Kowalczyk D (red.). Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015. WUM 2016.
16. Warsz M, Rudnicka-Siwek K. Ocena stanu narządu żucia u dzieci 9-11-letnich ze szkół podstawowych z okolic Lublina pozbawionych gabinetów stomatologicznych na podstawie badań klinicznych. Dent Med Probl 2009; 46: 162-7.
17. Grzybowska-Substelna J, Pisulska-Otremba A. Częstość występowania wad zgryzu u dzieci i młodzieży województwa opolskiego. Czas Stomatol 2001; 54: 51-6.
18. Dargiewicz E, Szarmach I, Kaczyńska J, Buczko P. Evaluation of occlusion and orthodontic needs of thirteen-year-old children from Podlaskie voivodeship. Prog Health Sci 2015; 5: 84-92.
19. Dworek-Stępień K, Wierusz W. Wady zgryzu i nieprawidłowości zębowe u pacjentów leczonych w 2006 roku w Wojewódzkim Centrum Stomatologii (WCS) w Warszawie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Stomatol Współcz 2008; 15:38-41.
20. Petrovic D, Vukic-Culafic B, Ivic S, Djuric M, Milekic B. Study of the risk factors associated with the development of malocclusion. Vojnosanit Pregl 2013; 70: 817-23.
21. Kawala B, Szumielewicz M, Kozanecka A. Czy ortodonci są jeszcze potrzebni? Epidemiologia wad zgryzowo-zębowych u dzieci i młodzieży w Polsce w ostatnich 15 latach. Dent Med Probl 2009; 46: 273-8.
22. Onoszko M, Wojtaszek-Słomińska A, Rosnowska-Mazurkiewicz A. Występowanie wad zgryzu u 8 i 9-letnich dzieci na terenie Gdyni. Czas Stomatol 2007; 3: 195-201.
23. Rojek R, Lisiecka K. Analiza stanu zgryzu u 12-latków w dawnym województwie szczecińskim w latach 1987-2003. Mag Stomatol 2009; 1: 20-3.
24. Dmytrenko M, Nesterenko O. Results of follow-up study of occlusion status in Ukrainian schoolchildren. J Stoma 2016; 69: 725-8.
25. Lagana G, Masucci C, Fabi F, Bollero P, Cozza P. Prevalence of malocclusions, oral habits and orthodontic treatment need in a 7- to 15-year-old schoolchildren population in Tirana. Prog Orthod 2013; 14: 12.
26. Singh VP, Sharma A. Epidemiology of Malocclusion and Assessment of Orthodontic Treatment Need for Nepalese Children. Int Sch Res Notices 2014; 2014: 768357.
27. Bourzgui F, Sebbar M, Hamza M, Lazrak L, Abidine Z. Prevalence of malocclusions and orthodontic treatment need in 8- to 12-year-old schoolchildren in Casablanca Morocco. Prog Orthod 2012; 13: 164-72.
28. Masłowska-Kasowicz A, Nowicka-Dudek K, Zadurska M, Shybinsky V, Lesitsky M, Chukhray N. Częstość występowania wad zgryzu u dzieci w okresie „brzydkiego kaczątka”. Forum Ortod 2019: 15: 14-26.
29. Tanase M, Feraru IV, Mares C, Raducanu AM, Balan DG. The prevalence of early loss of primary morals and its consequences: A retrospective study. Med Evol 2018; 4: 366-71.
30. Al-Shahrani N, Al-Amri A, Hegazi F, Al-Rowis K, Al-Madani A, Hassan KS. The prevalence of premature loss of primary teeth and its impact on malocclusion in the Eastern Province of Saudi Arabia. Acta Odont Scand 2015; 73: 544-9.
31. Macena M, Tornisiello Katz C, Heimer M, de Oliveira e Silva J, Costa L. Space changes after premature loss of deciduous molars among Brazilian children. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 140: 771-8.
32. Martins-Junior PA, Ramos-Jorge ML, Martins de Paiva, Pereira LJ, Silva Marques L. Premature deciduous tooth loss and orthodontic treatment need: 6-year prospective study. J Public Health 2017; 25: 173-9.
33. Pectu A, Balan A, Haba D, Martu Stefanache M, Savin C. Implications of premature loss of primary molars. Pediatr Dent 2016; 6: 833-40.
34. Park K, Jung D, Kim J. Three-dimensional space changes after premature loss of maxillary primary first molar. Int J Paediatr Dent 2009; 19: 383-9.
35. Padma Kumari B, Retnakumari N. Loss of space and changes in the dental arch after premature loss of the lower primary molar: a longitudinal study. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2006; 24:90-6.
36. Lin Y, Lin W, Lin I. Immediate and six-month space changes after premature loss of a primary maxillary first molar. J Am Dent Assoc 2007; 138: 362-8.
37. Lin Y, Lin W, Lin T. Twelve-month space changes after premature loss of a primary maxillary first molar. Int J Pediatr Dent 2011; 21: 161-6.
38. Tunison W, Flores-Mir C, El Badrawy H, Nassar U, El-Bialy T. Dental Arch space changes following premature loss of primary first molars: a systematic review. Pediatr Dent 2008; 30: 297-3.
39. Cudziło D, Sikorska A, Skrzypek M, Matthews-Brzozowska T. Badania nad stanem zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży w Polsce-przegląd piśmiennictwa. Asyst Hig Stomatol 2016; 4: 229-33.
40. Alves de Souza R, Borges de Araujo Magnani MB, Nouer DF, Romano FL, Ribeiro Passos M. Prevalence of malocclusion in a Brazilian schoolchildren population and its relationship with early tooth loss. Braz J Oral Sci 2008; 7: 1566-70.
41. Baccetti T, Franchi L, McNamara J. Longitudinal growth changes in subjects with deepbite. Am J Orthod Detofacial Orthop 2011; 2: 202-9.
42. Wieczorek A, Smolnik M. Przedwczesna utrata zębów mlecznych. Mag Stomatol 2011; 21: 78-82.
43. Saloom FH. Early Loss of Deciduous Teeth and Occlusion. Iraqi Orthod J 2005; 1: 36-9.
44. Hoffding J, Kisling E. Premature loss of primary teeth: part 1, its overall effect on occlusion and apace in the permanent dentition. ASDC 1978; 45: 279-83.
45. Brown L, Barber S, Benson PE, Littlewood SJ, Gilthorpe MS, Wu J, Nikolova S, Al-Nunuaimi E, Mason D, Waiblinger D, McEachan RC, Day PF. Platoon: Premature Loss of Baby Teeth and its impact on Orthodontic Need – protocol. J Orthod 2019; 1: 118-25.
46. Wagner Y, Knaup I, Knaup TJ, Jacobs C, Wolf M. Influence of a programme for prevention of early childhood caries on early orthodontic treatment needs. Clin Oral Investig 2020; 24: 4313-24.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.