en ENGLISH
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Ocena wytrzymałości na ścinanie klejów ortodontycznych światłoutwardzalnych i samoutwardzalnych

Alper Katırcıoğlu
1
,
Zeynep Çoban Büyükbayraktar
2

1.
Ortodoncja, Centrum Zdrowia Jamy Ustnej i Stomatologii w Nigde, Turcja
Orthodontics, Nigde Oral and Dental Health Center, Turkey
2.
Zakład Ortodoncji, Szkoła Stomatologiczna Uniwersytetu Sivas Cumhuriyet, Sivas, Turcja
Department of Orthodontics,, Sivas Cumhuriyet University School of Dentistry, Sivas, Turkey
Forum Ortod 2022; 18 (1): 18-23
Data publikacji online: 2022/04/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Wytrzymałość zamków ortodontycznych na ścinanie (ang. shear bond strength, SBS) zajmuje ważne miejsce w procesie leczenia ortodontycznego.

Cel
Celem tego badania jest porównanie wytrzymałości na ścinanie 5 klejów ortodontycznych z zamkami ortodontycznymi na szkliwie zębów.

Materiał i metody
W tym badaniu zastosowano 4 kleje światłoutwardzalne i 1 chemoutwardzalny klej ortodontyczny. 75 zdrowych ludzkich zębów przedtrzonowych usuniętych w celach ortodontycznych podzielono losowo na 5 grup po 15 zębów w każdej grupie. Zamki ortodontyczne przyklejono do powierzchni szkliwa za pomocą klejów ortodontycznych (Transbond XT, Rely A Bond, Light Bond, BracePaste i Nova Compo SF). Wartości wytrzymałości na ścinanie zmierzono, stosując test wytrzymałości na ścinanie na próbkach w uniwersalnym urządzeniu testowym. Wskaźnika ARI użyto do oceny ilości kleju pozostałego po teście wytrzymałości na ścinanie. Do analizy statystycznej wykorzystano jednoczynnikową analizę wariancji, testy Tukeya i Kruskala Wallisa.

Wyniki
Wyniki badań wykazały, że najwyższą wytrzymałość na ścinanie zaobserwowano w grupie Transbond XT, natomiast najniższą wytrzymałość na ścinanie stwierdzono w grupie Nova Compo SF. Istotną różnicę w wartości wytrzymałości na ścinanie zaobserwowano tylko pomiędzy grupami Transbond XT i Nova Compo SF (p<0,05). Nie stwierdzono istotnej różnicy między pozostałymi grupami pod względem wytrzymałości na ścinanie i wskaźnika ARI (p>0,05).

słowa kluczowe:

klej, wytrzymałość na ścinanie, zamek ortodontyczny