en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online

 
3/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Czy anglojęzyczne filmy z serwisu YouTube są wiarygodnym źródłem informacji na temat ortodoncji u osób dorosłych?

Derviş Emre Ercan
1
,
Mehmet Ali Yavan
2

1.
Department of Orthodontics, Kapadokya University, Turkey
2.
Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry Adıyaman University, Turkey
Forum Ortod 2022; 18 (3): 144-151
Data publikacji online: 2022/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Streszczenie
Serwis YouTube dostarcza treści w wielu dziedzinach opieki zdrowotnej, także w ortodoncji.

Cel
Celem tego badania była ocena wiarygodności, jakości i treści anglojęzycznych filmów z serwisu YouTube na temat ortodoncji u osób dorosłych.

Materiały i metody
W serwisie YouTube przeprowadzono wyszukiwanie z zastosowaniem słów kluczowych, stosując dwa słowa kluczowe: „aparat ortodontyczny dla osób dorosłych” oraz „ortodoncja u osób dorosłych”, które określono na podstawie statystyk Google Trends. Badano wyniki dotyczące treści, wiarygodności i ogólnej jakości (wskaźnik VIQI [ang. Video Information and Quality Index]), jak również wyniki indeksu interakcji i oglądalności filmów.

Wyniki
Do analizy włączono łącznie 106 kwalifikujących się filmów spośród 150 filmów. Filmy zostały przesłane przez trzy główne grupy, czyli pacjentów (53%), ortodontów (32%) i organizacje medialne (15%). Średnie wyniki dotyczące treści, wiarygodności i wskaźnika VIQI wynosiły odpowiednio 1,74∓1,48, 1,70∓1,47 oraz 9,00∓4,32. Wartości dla indeksu interakcji i oglądalności filmów zamieszczonych przez pacjentów były istotnie wyższe niż dla pozostałych dwóch grup, natomiast wyniki dotyczące ich treści, wiarygodność i wskaźnika VIQI były istotnie niższe (p<0,05). Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy filmami zamieszczonymi przez ortodontów i organizacje medialne pod względem treści, wiarygodności i wskaźnika VIQI (p>0,05).

Wnioski
Mimo że filmy zamieszczone przez pacjentów miały niższe wyniki dotyczące treści, jakości i wiarygodności, ich indeks interakcji i oglądalność były wyższe.Abstract
YouTube, provides content in the field of orthodontics, as in many areas of healthcare.

Aim
This study aimed to evaluate the reliability, quality, and content of English-language YouTube videos on adult orthodontics.

Material and methods
A key word search was conducted on YouTube using two key words including ‘adult brace’ and ‘adult orthodontics’ that were determined based on the Google Trends statistics. The content, reliability, and overall quality (Video Information and Quality Index [VIQI]) scores as well as the interaction index scores and viewing rates of the videos were investigated.

Results
A total of 106 eligible videos out of 150 videos were included in the analysis. The videos were uploaded by three main groups including patients (53%), orthodontists (32%), and media organizations (15%) The mean content, reliability, and VIQI scores were 1.74∓1.48, 1.70∓1.47, and 9.00∓4.32, respectively. The interaction index and viewing rates of the videos uploaded by the patients were significantly higher than those of other two groups, whereas their content, reliability, and VIQI scores were significantly lower (p<0.05). No significant difference was found between the videos uploaded by orthodontists and media organizations with regard to content, reliability, and VIQI scores (p>0.05).

Conclusions
Although the videos uploaded by patients had lower content, quality, and reliability scores, their interaction index scores and viewing rates were higher.

słowa kluczowe:

ortodoncja dla osób dorosłych, YouTube, media społecznościowe, analiza wideo