en POLSKI
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2020
vol. 16
 
Share:
Share:
abstract:
Short communication

Report from the celebration of Professor Anna Komorowska’s anniversary

Ewa Czochrowska

Forum Ortod 2020; 16 (1): 80-81
Online publish date: 2020/08/06
View full text Get citation
 
W lutym bieżącego roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – jubileusz osiemdziesiątych urodzin nestorki polskiej ortodoncji, Pani Profesor Anny Krystyny Komorowskiej. Uroczystość odbyła się w historycznych wnętrzach Grand Hotelu „Lublinianka” w Lublinie, który słynie z przepięknych, eklektycznych sal restauracyjnych i wykwintnej kuchni. Zaproszonych gości witała nietypowa jak na tę porę roku słoneczna i ciepła pogoda, która dodawała blasku uśmiechniętym oczom Jubilatki. W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z Rektorem UM profesorem Andrzejem Dropem, który serdecznie podziękował Jubilatce za lata pracy na uczelni na stanowisku Kierownika Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i podkreślił Jej niewątpliwy wpływ na rozwój polskiej ortodoncji oraz nowatorstwo w pracy dydaktycznej i naukowej. Dr Izabella Dunin-Wilczyńska, obecny kierownik Zakładu Ortopedii Szczękowej w Lublinie, podkreśliła zasługi Pani Profesor przy powołaniu niezależnego towarzystwa naukowego w polskiej stomatologii, jakim jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne. Przypomniała, że zaangażowanie i kontakty międzynarodowe Pani Profesor umożliwiły goszczenie na zjazdach Towarzystwa najwybitniejszych wykładowców z całego świata, co przyspieszyło wprowadzenie nowych technik w leczeniu ortodontycznym. W jubileuszu wzięli również udział członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, w tym Prezes PTO, dr hab. Ewa Czochrowska, prof. Beata Kawala, konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji, oraz dr Beata Walawska, sekretarz towarzystwa. Dr hab. Czochrowska podkreśliła inicjatywę i syzyfową pracę Jubilatki, która doprowadziła do stworzenia „Forum Ortodontycznego” – pierwszego naukowego czasopisma ortodontycznego w Polsce. Pani Profesor od chwili powstania czasopisma w 2005 roku przez kolejne lata była jego redaktorem naczelnym, a obecnie pełni funkcje Redaktora Honorowego. Dr hab. Czochrowska przypomniała także aktywność Profesor Komorowskiej na arenie międzynarodowej, co zaowocowało aktywnym członkostwem PTO w strukturach Europejskiej Federacji Towarzystw Specjalistów w Ortodoncji (EFOSA) oraz organizacją 90. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS) w 2014 w Warszawie. Profesor Kawala przypomniała zasługi Pani Profesor w nauczaniu podyplomowym wielu pokoleń polskich ortodontów także na stanowisku konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie. Wśród zaproszonych gości było wielu przyjaciół z grona wieloletnich członków...


View full text...