en POLSKI
eISSN: 2956-7548
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Reviewers Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
Editorial System
Submit your Manuscript
1/2020
vol. 16
 
Share:
Share:
Short communication

Report from the celebration of Professor Anna Komorowska’s anniversary

Ewa Czochrowska

Forum Ortod 2020; 16 (1): 80-81
Online publish date: 2020/08/06
Article file
Get citation
 
 
W lutym bieżącego roku miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – jubileusz osiemdziesiątych urodzin nestorki polskiej ortodoncji, Pani Profesor Anny Krystyny Komorowskiej. Uroczystość odbyła się w historycznych wnętrzach Grand Hotelu „Lublinianka” w Lublinie, który słynie z przepięknych, eklektycznych sal restauracyjnych i wykwintnej kuchni. Zaproszonych gości witała nietypowa jak na tę porę roku słoneczna i ciepła pogoda, która dodawała blasku uśmiechniętym oczom Jubilatki. W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele władz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z Rektorem UM profesorem Andrzejem Dropem, który serdecznie podziękował Jubilatce za lata pracy na uczelni na stanowisku Kierownika Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i podkreślił Jej niewątpliwy wpływ na rozwój polskiej ortodoncji oraz nowatorstwo w pracy dydaktycznej i naukowej. Dr Izabella Dunin-Wilczyńska, obecny kierownik Zakładu Ortopedii Szczękowej w Lublinie, podkreśliła zasługi Pani Profesor przy powołaniu niezależnego towarzystwa naukowego w polskiej stomatologii, jakim jest Polskie Towarzystwo Ortodontyczne. Przypomniała, że zaangażowanie i kontakty międzynarodowe Pani Profesor umożliwiły goszczenie na zjazdach Towarzystwa najwybitniejszych wykładowców z całego świata, co przyspieszyło wprowadzenie nowych technik w leczeniu ortodontycznym. W jubileuszu wzięli również udział członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, w tym Prezes PTO, dr hab. Ewa Czochrowska, prof. Beata Kawala, konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji, oraz dr Beata Walawska, sekretarz towarzystwa. Dr hab. Czochrowska podkreśliła inicjatywę i syzyfową pracę Jubilatki, która doprowadziła do stworzenia „Forum Ortodontycznego” – pierwszego naukowego czasopisma ortodontycznego w Polsce. Pani Profesor od chwili powstania czasopisma w 2005 roku przez kolejne lata była jego redaktorem naczelnym, a obecnie pełni funkcje Redaktora Honorowego. Dr hab. Czochrowska przypomniała także aktywność Profesor Komorowskiej na arenie międzynarodowej, co zaowocowało aktywnym członkostwem PTO w strukturach Europejskiej Federacji Towarzystw Specjalistów w Ortodoncji (EFOSA) oraz organizacją 90. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS) w 2014 w Warszawie. Profesor Kawala przypomniała zasługi Pani Profesor w nauczaniu podyplomowym wielu pokoleń polskich ortodontów także na stanowisku konsultanta wojewódzkiego w tej dziedzinie. Wśród zaproszonych gości było wielu przyjaciół z grona wieloletnich członków PTO oraz ulubionych uczniów i współpracowników Pani Profesor, którzy w serdecznych słowach dziękowali jej za inspiracje i wsparcie przez wszystkie lata znajomości. Wszyscy podkreślali wyjątkową osobowość, siłę ducha i poczucie humoru Jubilatki. Uroczystość jubileuszu uświetniły wystąpienia członków najbliższej rodziny Pani Profesor i pokaz zdjęć z prywatnych albumów rodzinnych, co sprawiło, że ta wyjątkowa uroczystość nabrała szczególnego charakteru bliskości i serdeczności. Syn Pani Profesor w brawurowym wystąpieniu przedstawił Mamę jako wizjonerkę i niezwykłą osobowość, która jest jednocześnie darzona ogromna miłością i szacunkiem rodziny. Bohaterami przyjęcia byli najmłodsi wnukowie – Kajtek i Mikołaj – którzy pięknie odśpiewali „Sto lat” i byli bardzo dumni, że to właśnie ich wspaniała Babcia ma urodziny. O udokumentowanie uroczystości zadbał najstarszy wnuk Jan – absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi. Wzruszające wystąpienie miała profesor Hanna Komorowska, która przypomniała miłość do poezji i zasługi recytatorskie Jubilatki oraz poprosiła o autorskie przedstawienie interpretacji wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. Inge Bartsch. Występ Pani Profesor był dla wszystkich gości niezapomnianą chwilą powrotu do krainy poezji, która zawsze była bliska Jej sercu. Ta wyjątkowa uroczystość jubileuszu osiemdziesiątych urodzin umożliwiła wielu zaproszonym gościom, którzy znają zawodowe dokonania Pani Profesor, zajrzeć także do jej prywatnego życia, w którym umiłowanie sztuki, ciekawość świata oraz prawdziwa przyjaźń zajmują poczesne miejsce. Profesor Komorowska poprosiła, żeby nie kupować kwiatów, tylko przekazać dobrowolne wpłaty na rzecz Hospicjum dla Dorosłych im. Dobrego Samarytanina w Lublinie. Pani Profesor życzymy kolejnych wielu lat zdrowia, pomyślności oraz pogody ducha, a także wspomagania naszego Towarzystwa konstruktywną krytyką i życzliwą radą. No, i czekamy na kolejny jubileusz! Dr hab. n. med. Ewa Czochrowska
1.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.