en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
4/2020
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Zastosowanie drukowanych replik 3D w autotransplantacji zębów przedtrzonowych z nieukończonym rozwojem korzenia – opis przypadku

Jakub Księżopolski
1
,
Ewa Monika Czochrowska
2

1.
Department of Orthodontics, Medical Center of the Medical University in Warsaw
2.
Department of Orthodontics, Medical University in Warsaw
Forum Ortod 2020; 16 (4): 328-42
Data publikacji online: 2020/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Autotransplantacja zębów może być stosowana w leczeniu wrodzonych braków zawiązków zębów przedtrzonowych. Powikłania są bezpośrednio związane z urazem jatrogennym powierzchni korzenia zęba transplantowanego podczas zabiegu chirurgicznego.

Materiał i metody
Celem pracy było przedstawienie zastosowania drukowanych replik 3D w autotransplantacji zębów przedtrzonowych z nieukończonym korzeniem oraz przegląd piśmiennictwa dotyczącego tej tematyki.

Opis przypadku
U pacjenta lat 11 z wrodzonym brakiem zawiązków drugich dolnych zębów przedtrzonowych zaplanowano autotransplantację niewyrzniętych górnych zębów przedtrzonowych z zastosowaniem drukowanych replik 3D zębów donorowych na podstawie badania CBCT. Wskazania ortodontyczne do zabiegu transplantacji obejmowały występowanie stłoczeń zębów w szczęce i relacji dystalnych w odcinkach bocznych. Podczas zabiegów autotransplantacji nie doszło do powikłań. Po roku od zabiegu obserwowano prawidłowe gojenie obejmujące obliterację komory i kanału korzeniowego zębów transplantowanych, ich wyrzynanie do płaszczyzny zgryzu oraz prawidłowy stan miękkich i twardych tkanek przyzębia wokół przeszczepianych zębów.

Wnioski
Zastosowanie drukowanych replik 3D zębów transplantowanych ułatwia opracowanie chirurgiczne łoża kostnego, skraca czas pozostawania zęba donorowego poza środowiskiem jamy ustnej i eliminuje do minimum liczbę prób umieszczenia zęba donorowego w miejscu biorczym. Może to mieć istotny wpływ na zmniejszenie ryzyka uszkodzenia powierzchni korzenia zęba transplantowanego, a w konsekwencji zwiększenie szansy na powodzenie zabiegu. Repliki 3D mogą być szczególnie przydatne dla operatorów, którzy nie mają dużego doświadczenia klinicznego w zabiegach autotransplantacji zębów.Introduction
Tooth autotransplanation can be applied to treat congenital agenesis of premolars. Complications are directly related to iatrogenic injury to the root surface of a transplanted tooth during surgery.

Aim
The aim of the article was to present the application of 3D printed tooth replicas for autotransplantation of developing premolars and to review the relevant literature.

Case report
Autotransplantation of unerupted maxillary second premolars using 3D replicas was scheduled in an 11-year-old patient with congenital agenesis of mandibular second premolars based on the CBCT examination. Orthodontic indications for tooth transplantation comprised maxillary crowding and distal relations in posterior segments. No complications occurred during the surgery. One year after transplantation normal healing of the transplanted teeth was observed which included pulp obliteration, normal eruption into occlusion, continuous root development and healthy soft and hard periodontal tissues.

Conclusions
Application of printed 3D replicas of transplanted teeth facilitates surgical preparation of the recipient site, shortens the extra-alveolar time, and reduces to the minimum the number of attempts of the donor tooth insertion at the prepared socket. Their use can significantly decrease the risk of damage to the root surface of a transplant, thus increasing the chance of success. 3D replicas can be very useful for operators with a limited clinical experience in autotransplantation surgery.

słowa kluczowe:

agenezja zębów, autotransplantacja zębów, obliteracja miazgi, repliki zębów, stożkowa tomografia komputerowa