en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2018
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Wskazania do ekstrakcji kłów stałych szczęki – przegląd piśmiennictwa

Jakub Baszak
1
,
Anna Sobieszańska
1
,
Izabella Dunin-Wilczyńska
1

1.
Zakład Ortopedii Szczękowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Jaw Orthopedics, Medical University of Lublin
Forum Ortod 2018; 14: 130-142
Data publikacji online: 2019/07/16
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ortodontyczne wprowadzanie kła szczęki do łuku zębowego

może stanowić wyzwanie terapeutyczne i każdorazowo

wymaga szczegółowej analizy przypadku oraz oceny

możliwości leczniczych, łącznie z podjęciem trudnej decyzji

o jego ekstrakcji. Cel. Celem pracy jest przedstawienie na

podstawie dostępnego piśmiennictwa wskazań ortodontycznych

do ekstrakcji kłów szczęki. Materiał i metody. Do badań

wykorzystano bazę danych PubMed, z użyciem słów

kluczowych canine impaction, maxillary impacted canine

oraz canine extraction. Literaturę uzupełniono publikacjami

z recenzowanych czasopism spoza bazy PubMed. W sumie

wybrano 50 pozycji z listy piśmiennictwa. Wyniki,

omówienie i dyskusja. Decyzja o ekstrakcji kła szczęki

powinna zostać podjęta na podstawie dokładnego badania

klinicznego oraz analizy dokumentacji ortodontycznej, do

której należą fotografie, modele diagnostyczne i zdjęcia

radiologiczne. W przypadku utrudnionego wyrzynania zębów

standardem przed leczeniem powinno być obrazowanie

CBCT. Czynnikami, na które należy zwrócić szczególną uwagę są: budowa anatomiczna zęba, stan ozębnej, pozycja w kości,

okluzja, stan zębów sąsiednich oraz ewentualne procesy

patologiczne przebiegające w okolicy zęba. Przed podjęciem

decyzji terapeutycznej pacjent powinien zostać

poinformowany o dostępnych możliwościach leczenia

zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej, a także

o wadach i zaletach poszczególnych metod. Podsumowanie.

Do czynników przemawiających za ekstrakcją kłów

zatrzymanych lub wykazujących utrudnione wyrzynanie

należą: niekorzystne położenie (pozioma pozycja zęba w kości,

położenie w IV i V strefie Kurola, duża odległość od brzegu

wyrostka zębodołowego), zaburzenie budowy anatomicznej

(zagięcie korzenia, resorpcja zewnętrzna lub wewnętrzna),

ankyloza korzenia, wiek pacjenta powyżej 30. roku życia oraz

dobra okluzja bez kła w łuku zębowym, z koniecznością

ekstrakcji zęba przedtrzonowego dla jego wprowadzenia do

łuku zębowego. (Baszak J, Sobieszczańska A, Dunin-

Wilczyńska I. Wskazania do ekstrakcji kłów stałych

szczęki – przegląd piśmiennictwa. Forum Ortod 2018;

14: 130-42).

Orthodontic movement of a maxillary canine into the dental

arch may be a therapeutic challenge, and it is necessary to

analyse a case in detail and to evaluate therapeutic methods,

including a difficult decision of tooth extraction in all cases.

Aim. The paper aims to discuss orthodontic indications for

maxillary canine extraction based on available literature.

Material and methods. The PubMed database and the

following key words were used for studies: canine impaction,

maxillary impacted canine and canine extraction. Literature

was supplemented with publications from reviewed journals

not included in the PubMed database. 50 papers were selected

from the literature list. Results, review and discussion.

A decision to extract a maxillary canine should be made

based on a detailed clinical examination and analysis of

orthodontic records, including photographs, diagnostic

models and radiological scans. CBCT imaging test should be

performed as standard before treatment in case of impaired

tooth eruption. Factors that should be especially considered

include: tooth anatomy, periodontal status, position in the bone, occlusion, condition of the adjacent teeth and any

pathological processes in the tooth vicinity. Before making

a therapeutic decision a patient should be informed about

available therapeutic options according to current medical

knowledge, as well as about advantages and disadvantages

of each of them. Summary. Factors favouring extraction of

impacted canines or canines with impaired eruption include:

unfavourable position (a horizontal position of a tooth in

the bone, position in the zone IV and V according to Kurol,

large distance from the edge of the alveolar process),

anatomical abnormality (root angulation, external or internal

resorption), root ankylosis, patient’s age above 30 years and

good occlusion without a canine in the dental arch with the

need to extract a premolar for its movement into the dental

arch. (Baszak J, Sobieszczańska A, Dunin-Wilczyńska I.

Indications for extraction of permanent maxillary canines

– a literature review. Orthod Forum 2018; 14: 130-42).
słowa kluczowe:

kły stałe szczęki, wskazania do ekstrakcji, utrudnione wyrzynanie