en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

 
2/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Technika łuków segmentowych „mushroom” w indywidualnej retrakcji kłów w łuku szczękowym i żuchwowym – analiza serii przypadków

Sumathi Felicita
1

1.
Katedra Ortodoncji, Wyższa Szkoła Stomatologii Saveetha, Instytut Nauk Medycznych i Technicznych Saveetha, Uniwersytet Saveetha, Indie Department of Orthodontics, Saveetha Dental College, Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Saveetha University, India
Forum Ortod 2022; 18 (2): 112-121
Data publikacji online: 2022/08/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
Odcinkowa retrakcja kła za pomocą techniki łuków segmentowych w przypadku znaczącego stłoczenia zębów może pomóc w uniknięciu wychylania zębów przednich, które jest zwykle związane z mechaniką ciągłą.

Cel
Celem opracowania jest opisanie biomechanicznych zasad zamykania przestrzeni za pomocą techniki łuków segmentowych w różnych scenariuszach klinicznych.

Opis przypadku
W pierwszym przypadku występowało stłoczenie zębów przednich szczęki oraz żuchwy, zaś w drugim proklinacja. W obu przypadkach usunięto wszystkie pierwsze przedtrzonowce szczęki, zaś retrakcję poszczególnych kłów wykonano za pomocą łuku odcinkowego z pętlą M. W trzecim przypadku doszło do zakończenia wzajemnego stosunku trzonowców po lewej stronie wraz ze stłoczeniem zębów przednich szczęki i żuchwy. Usunięto pierwsze przedtrzonowce szczęki oraz wykonano retrakcję poszczególnych kłów we wszystkich kwadrantach, z wyjątkiem lewego dolnego kwadrantu, w którym usunięto drugi przedtrzonowiec oraz przeprowadzono retrakcję trzonowców za pomocą łuku odcinkowego z pętlą M.

Wyniki
W pierwszym przypadku translację kłów uzyskano we wszystkich czterech kwadrantach. W drugim przypadku nastąpiło przemieszczenie obu kłów szczękowych wraz z łagodnym dystalnym przechyleniem kłów żuchwy, zaś w przypadku trzecim uzyskano wydłużenie trzonowca w lewym dolnym kwadrancie wraz z translacją kłów.

Podsumowanie
Rezultat kliniczny leczenia był korzystny. Technika łuku odcinkowego z pętlą M może więc być stosowana w różnych scenariuszach klinicznych z pozytywnym skutkiem.Segmental retraction of the canine with the mushroom loop spring in severely crowded cases may help avoid round tripping of the maxillary anterior teeth that is commonly associated with continuous mechanics.

Aim.
To describe the biomechanical principles on space closure with the mushroom loop spring in different clinical scenarios.

Case series.
The maxillary and mandibular anterior teeth had crowding in the first case and proclination in the second case. All the maxillary first premolars were extracted in both the cases and individual canine retraction was done with segmental M loop spring. In the third case there was an end on molar relation on the left side with crowding of the maxillary and mandibular anterior teeth. The maxillary first premolars were extracted and individual canine retraction was done in all the quadrants except the left lower quadrant were the second premolar was extracted and molar protraction was done with a segmental M loop spring.

Results.
In the first case translation of the canines were achieved in all four quadrants. In the second case, there was translation of both the maxillary canines with mild distal tipping of the mandibular canines. In the third case molar protraction was achieved in the lower left quadrant along with translation of the canines.

Summary.
The clinical outcome was favorable. The segmental M loop spring can be used in different clinical scenarios with a positive outcome.

słowa kluczowe:

technika łuków segmentowych „mushroom”, mechanika odcinkowa, retrakcja kłów, protrakcja trzonowców