en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Badania kliniczne

Ocena częstości występowania wad zgryzu u dzieci w wieku 10-11 lat ze szkół podstawowych w Sopocie

Jolanta Kalinowska
1
,
Anna Wojtaszek-Słomińska
1
,
Adrian Maj
2
,
Aida Kusiak
2
,
Klaudia Suligowska
3, 4
,
Tomasz Zdrojewski
4

1.
Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwersytet Medyczny/Department of Orthodontics, Medical University of Gdańsk
2.
Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny/Department of Periodontology and Oral Mucosa Diseases, Medical University of Gdańsk
3.
Zakład Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Gdański Uniwersytet Medyczny/Department of Dental Technology & Masticatory Apparatus Disfunctions, Medical University of Gdańsk
4.
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny/Department of Preventive Medicine & Education
Forum Ortod 2018; 14: 5-16
Data publikacji online: 2019/07/17
Plik artykułu:
- FO_T14(1)_2018 art 1.pdf  [1.93 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.