en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

 
1/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Opis przypadku

Leczenie zespołowe asymetrii twarzy – część 3. Opis przypadku

Monika Walerzak
1
,
Konrad Walerzak
2
,
Anna Katarzyna Niewęgłowska
3
,
Małgorzata Laskowska
1
,
Ewa Sobieska
1

1.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
2.
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Department of Craniofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology, Medical University of Warsaw
3.
Zakład Ortodoncji, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii CMWUM
Department of Orthodontics, University Dental Centre, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2022; 18 (1): 47-58
Data publikacji online: 2022/04/11
Pliki artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
 
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.