en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Leczenie interceptywne wady klasy III – opis przypadku

Anna Szpinda-Barczyńska
1
,
Konrad Perkowski
2

1.
Private practice
2.
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2021; 17 (1): 64-70
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wady klasy III Angle’a dzielą się na prawdziwe wady klasy III oraz wady pseudo klasy III. Wady pseudo klasy III powinny być leczone wcześnie, aby wyeliminować poślizg żuchwy od pierwszego kontaktu do pozycji maksymalnego zaguzkowania.

Cel
Celem pracy jest przedstawienie wczesnego leczenia wady klasy III u 10-letniego pacjenta, z wykorzystaniem elastycznego aparatu czynnościowego.

Materiał i metody
Do leczenia wykorzystano odwrotny aparat Stockfisha.

Opis przypadku
U pacjenta zdecydowano się na leczenie wczesne z następujących powodów: poziomego kierunku wzrostu żuchwy, rozbieżności pomiędzy pozycją maksymalnego zaguzkowania a relacją centralną, dodatniego testu czynnościowego, braku kompensacyjnej pozycji siekaczy. Celem leczenia była próba uzyskania prawidłowego nagryzu poziomego, aby umożliwić dalszy niezaburzony wzrost szczęki oraz modyfikacja kierunku wzrostu żuchwy z poziomego na pionowy. Korektę nagryzu pionowego i poziomego uzyskano po 3 miesiącach. Zaguzkowanie zębów bocznych uzyskano po 8 miesiącach. W wyniku leczenia uzyskano poprawę profilu twarzy, symetrię położenia bródki, wydłużenie dolnego odcinka twarzy, dodatni nagryz poziomy, I klasę Angle’a po stronie prawej, guzkową II klasę Angle’a (pozorną) po stronie lewej.

Podsumowanie
Odwrotny aparat Stockfisha jest skuteczną metodą interceptywnego leczenia wad pseudo klasy III u pacjentów współpracujących. Pozwala wyeliminować poślizg żuchwy od pierwszego kontaktu do pozycji maksymalnego zaguzkowania, uzyskać efekt ortodontyczny w postaci wychylenia siekaczy górnych i przechylenia siekaczy dolnych oraz efekt ortopedyczny polegający na zmianie kierunku wzrostu żuchwy z poziomego na pionowy. Stabilność wyników leczenia jest nieprzewidywalna i zależy od dalszego wzrostu żuchwy.Class III malocclusions can be divided into two categories: true class III malocclusions and pseudo class III malocclusions. A pseudo class III malocclusion should be treated early in order to eliminate a mandibular shift from the first contact to the maximal intercuspation.

Aim
The aim of this article is to present early treatment of a class III malocclusion in a 10-year-old male patient, using an elastic functional appliance.

Material and methods
The patient was treated with an inverse Stockfisch appliance.

Case report
Early treatment was planned in this patient due to the following reasons: horizontal mandibular growth, a discrepancy between CR and CO, a positive functional test and a non-compensating incisor position. The treatment aimed to accomplish a positive overjet to facilitate further maxillary growth, and to modify the mandibular growth direction from horizontal to vertical. Corrections of an overjet and an overbite were achieved 3 months later. The intercuspation of buccal segments was completed after 8 months. The treatment resulted in an improved facial profile with a symmetrical chin, an elongation of the lower facial height, a positive overjet, Angle class I on the right and cuspid Angle class II (pseudo) on the left.

Summary
An inverse Stockfisch appliance is an effective method of interceptive treatment of pseudo class III malocclusions in cooperating patients. The treatment eliminates a functional mandibular shift, changes the inclination of upper and lower incisors, and changes the growth direction. The stability of treatment outcomes is unpredictable and depends on a further growth pattern of the mandible.

słowa kluczowe:

wada klasy III, pseudo wada klasy III, poślizg żuchwy