en POLSKI
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Current issue Archive About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
Ethical standards and procedures
Editorial Board Jannik Andersen (USA) Andrea Ardizzoni (Italy) Peter Blume-Jensen (USA) Magdalena Chechlińska (Warsaw) Thierry Le Chevalier (France) Salem Chouaib (France) Tanja Čufer (Slovenia) Angus Dalgleish (UK) Andrzej Deptała (Warsaw) Michał Drews (Poznan) Soldano Ferrone (USA) David Fogelman (USA) Christoph Garbers (Germany) Pere Gascon (Spain) Wojciech Golusiński (Poznan) Fred R. Hirsch (USA) Paul Van Houtte (Belgium) Iwona Hus (Lublin) Dariusz Iżycki (Poznan) Jacek Jassem (Gdansk) Wiesław W. Jędrzejczak (Warsaw) Claudine Kieda (Orleans, France) Zygmunt Kopczyński (Poznan) Beatrix Kotlan (Hungary) Marcin Kortylewski (USA) Gabriela Kramer-Marek (United Kingdom) Andrzej Lange (Wroclaw) Marek Los (Linkoping, Sweden) Jan Lubiński (Szczecin) Jacek Mackiewicz (Poznan) Julian Malicki (Poznan) Sergiusz Markowicz (Warsaw) Andrzej Marszałek (Poznan) Jan P. van Meerbeeck (Holland) Piotr Milecki (Poznan) Paweł Murawa (Poznan) Dawid Murawa (Poznan) Jacek Nikliński (Bialystok) Andrzej Nowicki (Bydgoszcz) Anna Pawlowska (USA) Waldemar Priebe (USA) Jacek Roliński (Lublin) Stefan Rose-John (Kiel, Germany) Giovanni Rosti (Italy) Domenico Rubello (Italy) Pravin Sehgal (USA) Branimir I. Sikic (USA) Janusz Skowronek (Poznan) Marek Spaczyński (Poznan) Katarzyna Starska (Lodz) Stanisław Szala (Gliwice) Maurizio Tonato (Italy) Maciej Ugorski (Wroclaw) Marino Venerito (Germany) Maciej Wiznerowicz (Poznan) Marek Wojtukiewicz (Bialystok) Theresa Whiteside (USA) Jan Żeromski (Poznan)