en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Badania kliniczne

Badanie zależności dojrzewania dla wieku chronologicznego, zębowego i szkieletowego w odniesieniu od aktywności fizycznej

Sanaz Sadry
1
,
Bulent Duran
2

1.
Orthodontics, Istanbul Aydin university, Turkey
2.
Sports and education, Istanbul Cerrahpasa university, Turkey
Forum Ortod 2021; 17 (1): 20-6
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wiek zębowy jest powszechnie stosowany jako potencjalny predyktor dojrzewania układu szkieletowego. Wyrzynanie zębów może być oceniane na podstawie wymiany zębów mlecznych lub etapów rozwoju zębów.

Cel
Celem niniejszego badania jest ocena zależności w odniesieniu do wieku chronologicznego, wieku zębowego i wieku szkieletowego w grupie sportowców wyczynowych i dzieci nieuprawiających sportu.

Materiał i metody
To badanie przeprowadzono z wykorzystaniem pantomogramów i zdjęć radiologicznych nadgarstka w grupie 100 osób w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu wzięło udział 50 osób uprawiających sport oraz osób, które go nie uprawiają. Wiek zębowy wszystkich osób obliczono według metody Demirjiana, a wiek szkieletowy według metody Fishmana. W odniesieniu do danych, zmienne zbadano analizą chi-kwadrat i stwierdzono, że istnieje istotna różnica, jeśli p wynosi <0,05.

Wyniki
Nie stwierdzono różnicy w porównaniu wieku zębowego i chronologicznego w obu grupach płciowych (p > 0,05). Istnieje dodatnia korelacja pomiędzy wiekiem chronologicznym a wiekiem szkieletowym, wiekiem zębowym a wiekiem szkieletowym w obu grupach płciowych.

Wniosek
W niniejszym badaniu nie wykazano, aby istniała zależność pomiędzy wiekiem chronologicznym sportowców a metodami oceny zarówno uzębienia, jak i układu szkieletowego.Dental age is widely used as a potential predictor of skeletal maturation. The eruption of teeth can be evaluated by the change of deciduous teeth or the stages of development of the teeth.

Aim
The aim of this study is to evaluate the relationship of performance athletes with children who do not play sports in terms of chronological age, dental age and skeletal age.

Material and methods
This study was conducted using panoramic and wrist radiographs on a total of 100 people whose ages ranged between 12 and 17. 50 individuals who do sports and those who do not participated in the study. Dental age of all individuals was calculated according to the Demirjian method was used for dental age determination and Fishman method was used for skeletal age determination. In the data, variables was examined by Chi-Square analysis, and it was stated that there was a significant difference if p <0.05.

Results
There was no difference in the comparison of dental age and chronological age in both sex groups (p> 0.05). There is a positive correlation between chronological age and skeletal age, dental age dental age and skeletal age in both sex groups.

Conclusion
In this study, it does not show that there is a relationship between chronological age of sports and evaluation methods of both dental and skeletal structure.

słowa kluczowe:

Aktywność fizyczna; pantomogram; wiek kręgowy, wiek kostny, wiek chronologiczny