en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Rozwój i wzrost części twarzowej czaszki w poszczególnych klasach szkieletowych w populacji ludzkiej. Przegląd piśmiennictwa

Anahit Hovhannisyan
1
,
Jolanta Kostrzewa-Janicka
1
,
Małgorzata Zadurska
2
,
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
1

1.
Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny Department of Prosthodontic, Medical University of Warsaw
2.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny Prosthodontic Department, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2018; 14: 48-60
Data publikacji online: 2020/11/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Badania dotyczące rozwoju części twarzowej czaszki oraz zrozumienie podstaw morfogenetycznych poszczególnych rodzajów klas szkieletowych są ważne nie tylko ze względów poznawczych, ale także klinicznych w aspekcie leczenia pacjentów zgodnie z fenotypem osobniczym.

Cel
Celem pracy była analiza piśmiennictwa dotycząca rozwoju i wzrostu części twarzowej czaszki w aspekcie klas szkieletowych.

Materiał i metody
Wykonano przegląd piśmiennictwa z lat 2001–2016, z wykorzystaniem bazy PubMed. Słowa kluczowe, na podstawie których wyszukiwano artykuły to: skeletal class development, skeletal class malocclusion development. Kryteria włączenia opierały się na wyborze oryginalnych prac dotyczących rozwoju i wzrostu kości twarzy w okresie przed- i pourodzeniowym. Kryteria wykluczenia zawierały stwierdzenie prac przeglądowych i opisów przypadków.

Wyniki
Artykuły wybrane na podstawie kryteriów włączenia wskazują na szereg przyczyn oddziaływujących na kierunek morfogenezy części twarzowej czaszki oraz występujące korelacje podczas jej rozwoju. Odróżnienie wzrostu oraz rozwoju fizycznego w okresie przed- oraz pourodzeniowym pozwala na zrozumienie zachodzących procesów. Wśród istotnych czynników występujących w okresie przedurodzeniowym można wymienić między innymi oddziaływanie czołowo-nosowej strefy ektodermalnej, białek shh, białek fgf8, sygnalizację BMP. Czynniki oddziaływujące w okresie pourodzeniowym zależą od interakcji strukturalnych, funkcjonalnych, anatomicznych, genetycznych oraz wzorców wzrostowych. Poddano analizie czynniki wpływające na kształtowanie klas szkieletowych, wśród których jest wyróżniany dymorfizm płciowy, wpływ mięśni żucia, wyrzynanie zębów stałych, jakość dróg oddechowych.

Wnioski
Badania dotyczące rozwoju części twarzowej czaszki oraz zrozumienie podstaw morfogenetycznych poszczególnych rodzajów klas szkieletowych przyczyniają się do poprawy klinicznych aspektów leczenia zgodnie z fenotypem osobniczym i zaburzeniami czynnościowymi związanymi z budową kostną.Studies regarding development of the facial skeleton and understanding of morphogenetic background of various types of skeletal classes are important not only from a cognitive point of view, but also from a clinical one, in relation to treatment of patients according to a personal phenotype.

Introduction
This paper aimed to present a review of literature regarding development and growth of the facial skeleton in the aspect of skeletal classes.

Material and methods
A review of the literature from the years 2001–2016 was conducted using the PubMed database. Key words used to search for articles included: skeletal class development, skeletal class malocclusion development. Inclusion criteria were based on selection of original papers regarding development and growth of facial skeleton in the prenatal and postnatal period. Exclusion criteria included review papers and case reports.

Results
Articles selected based on inclusion criteria indicate there are many reasons affecting a direction of morphogenesis of the facial skeleton and mutual correlations during development. It is possible to understand these processes as a result of distinguishing between growth and physical development in the prenatal and postnatal period. Important factors present in the prenatal period include, among others, the following: interactions of the Frontonasal Ectodermal Zone, shh proteins, fgf8 proteins and BMP signalling. Factors present in the postnatal period depend on structural, functional, anatomical, genetic and growth patterns interactions. The following factors affecting development of skeletal classes were analysed: sexual dimorphism, effects of masticatory muscles, permanent tooth eruption, and quality of the respiratory tract.

Conclusions
Studies regarding development of the facial skeleton and morphogenetic background of various types of skeletal classes contribute to improvement of clinical aspects of treatment, according to a personal phenotype and any dysfunctions associated with the skeletal structure.

słowa kluczowe:

rozwój klas szkieletowych, rozwój szkieletowych wad zgryzu