en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Opis przypadku

Pacjent z obturacyjnym bezdechem sennym w gabinecie ortodontycznym – opis przypadku

Anna Matuszkiewicz
1
,
Agnieszka Lasota
1
,
Katarzyna Kiernicka
1
,
Izabella Dunin-Wilczyńska
1

1.
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie Chair and Department of Jaw Orthopedics, Medical University of Lublin
Forum Ortod 2018; 14: 309-320
Data publikacji online: 2019/07/16
Plik artykułu:
- 746424.pdf  [3.93 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.