en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2018
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Badania kliniczne

Opieka ortodontyczna a stan uzębienia u dzieci

Amelia Cioczek-Studzińska
1
,
Anna Sękowska
2
,
Maria Mielnik-Błaszczak
3
,
Andrzej Świrski
2
,
Izabela Dunin-Wilczyńska
2

1.
Stomatologiczne Centrum Kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Clinical Dental Centre, Medical University in Lublin
2.
Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Chair and Department of Jaw Orthopaedics, Medical University in Lublin
3.
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Chair and Department of Paedodontics, Medical University in Lublin
Forum Ortod 2018; 14: 17-28
Data publikacji online: 2020/11/05
Plik artykułu:
- FO_T14(1)_2018 art 2.pdf  [2.30 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.