en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Badania kliniczne

Ocena wyników interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z rozszczepami całkowitymi podniebienia. Część 1.

Bogna Racka-Pilszak
1
,
Anna Wojtaszek-Słomińska
1
,
Agata Zdun-Ryżewska
2
,
Mikołaj Majkowicz
3
,
Agnieszka Banaszkiewicz
4
,
Krzysztof Basiński
2

1.
Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwersytet Medyczny Department of Orthodontics, Medical University of Gdansk
2.
Zakład Badań nad Jakością Życia, Gdański Uniwersytet Medyczny Department of Quality of Life Research, Medical University of Gdansk
3.
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku Department of Health Sciences, Pomeranian University in Słupsk
4.
Katedra Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański Department of Logopaedics, Faculty of Languages, University of Gdansk
Forum Ortod 2018; 14: 270-283
Data publikacji online: 2019/07/16
Plik artykułu:
- 688198.pdf  [0.51 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.