en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
4/2020
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Badania kliniczne

Ocena wpływu agenezji zębów stałych na parametry szczęki

Agnieszka Jurek
1
,
Dariusz Gozdowski
2
,
Małgorzata Zadurska
1

1.
Department of Orthodontics Medical University of Warsaw
2.
Department of Biometry, Warsaw University of Life Science
Forum Ortod 2020; 16 (4): 279-89
Data publikacji online: 2020/12/30
Plik artykułu:
- FO_nr 4_Jurek.pdf  [2.46 MB]
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
1. Song S, Han D, Qu H, Gong Y, Wu H, Zhang X, Zhong N, Feng H. EDA gene mutations underlie non-syndromic oligodontia. J Dent Res 2009; 88: 126-31.
2. Celikoglu M, Kazanci F, Miloglu O, Oztek O, Kamak H, Ceylan I. Frequency and characteristics of tooth agenesis among an orthodontic patient population. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2010; 15: 797-801.
3. Parkin N, Elcock C, Smith RN, Griffin RC, Brook AH. The aetiology of hypodontia: the prevalence, severity and location of hypodontia within families. Arch Oral Biol 2009; 54: 52-6.
4. Gracco ALT, Zanatta S, Valvecchi FF, Bignotti D, Perri A, Baciliero F. Prevalence of dental agenesis in a sample of Italian orthodontic patients: an epidemiological study. Prog Orthod 2017; 18: 1-7.
5. Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Ortodoncja współczesna. Elsevier 2009.
6. Pemberton T, Das P, Patel P. Hypodontia: genetics and future perspectives. Braz J Oral Sci 2005; 4: 695-706.
7. Silva MR. Radiographic assessment of congenitally missing teeth in orthodontic patients. Int J Paediatr Dent 2003; 13: 112-6.
8. Backman B, Wahlin YB. Variations in number and morphology of permanent teeth in 7 year old Swedish children. Int J Paediatr Dent 2001; 11: 11-7.
9. Särnas KV, Rune B. The facial profilein advanced hypodontia: A mixed longitudinal study of 141 children. Eur J Orthod 1983; 5: 133-43.
10. Nodal M, Kjaer I, Solov B. Craniofacial morphology in patients with multiple congenitally missing permanent teeth. Europ J Orthod 1994; 16: 110-20.
11. Dhanrajani PJ. Hypodontia: etiology, clinical features, and management. Quintesence Inc 2002; 33: 294-302.
12. Al Shahrani I, Togoo RA, AlQarni MA. A review of hypodontia: classification, prevlence, etiology, associated anomalies, clinical implications and treatment options. World J Dent 2013; 4: 117-25.
13. Acharya PN, Jones SP, Moles D, Gill D, Hunt NP. A cephalometric study to investigate the skeletal relationships in patients with increasing severity of hypodontia. Angle Orthod 2010; 80: 511-8.
14. Øgaard B, Krogstad O. Craniofacial structure and soft tissue profile in patient with severe hypodontia. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995; 108: 472-7.
15. Wisth PJ, Thunold K, Bøe OE. The craniofacial morphology of individuals with hypodontia. Acta Odontol Scan 1974; 32: 281-90.
16. Roald KL, Wisth PJ, Bøe OE. Changes in craniofacial morphology of individuals with hypodontia between the ages of 9 and 16. Acta Odontol Scan 1982; 40: 65-74.
17. Bondarets N, McDonald F. Analysis of the vertical facial form in patients with severe hypodontia. Am J Phys Anthrop 2000; 111: 177-84.
18. Tavajohi-Kermani H, Kapur R, Sciote JJ. Tooth agenesis and craniofacial morphology in an orthodontic population. Am J Orthod Dentofac Orthop 2002; 122: 39-47.
19. Endo T, Ozoe R, Yoshino S, Shimooka S. Hypodontia patterns and variations in craniofacial morphology in Japanese orthodontic patients. Angle Orthod 2006; 76: 996-1003.
20. Endo T, Yoshino S, Ozoe R, Kojima K, Shimooka S. Association of advanced hypodontia and craniofacial morphology in Japanese orthodontic patients. Odontology 2004; 92: 48-53.
21. Kreczi A, Proff P, Reicheneder C, Faltermeier A. Effects of hypodontia on craniofacial structures and mandibular growth pattern. Head Face Med 2011; 6: 23.
22. Kumar SK, Lakshmi AV, Namita S, Elumalai M. Craniofacial morphologic variations and its association with hypodontia pattern (Anterior) in South Indian female population. Biosci Biotechnol Res Asia 2013; 10: 325-8.
23. Zadurska M. Oligodoncja w aspekcie wybranych objawów dysplazji ektodermalnej. Rozprawa habilitacyjna. Warszawski Uniwersytet Medyczny 2011: 114.
24. Zadurska M, Krasny M, Jurek A, Gozdowski D, Sobieska E. Zależność między liczbą brakujących zawiązków zębów stałych a długością podstawy szczęki i trzonu żuchwy u pacjentów z oligodoncją uzębienia stałego. Forum Ortod 2016; 12: 165-73.
25. Enlow D, Kuroda T, Lewis A. The morphological and morphogenetic basis for craniofacial form and pattern. Angle Orthod 1971; 41: 161-88.
26. Misevska C B, K anurkova L, V aljakova E B, G eorgieva S , B ajraktarova B, Georgiev Z, Ivkovska ASS. Craniofacial morphology in individuals with increasing severity of hypodontia. South Eur J Orthod Dentofac Res 2016; 3: 13-7.
27. Biedziak B. Zmiany w morfologii twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją. Czas Stomatol 2005; 58: 752-9.
28. Takahashi Y, Higashihori N,Yasuda Y, Takada J, Moriyama K. Examination of craniofacial morphology in Japanese patients with congenitally missing teeth: a cross-sectional study. Prog Orthod 2018; 19: 38.
29. Oeschger ES, Kanavakis G, Halazonetis DJ, Gkantidi N. Number of teeth is associated with facial size in humans. Sci Rep 2020; 10: 1820.
30. Gungor AY, Turkkahramanb H. Effects of severity and location of nonsyndromic hypodontia on craniofacial morphology. Angle Orthod 2013; 83: 584-90.
31. Costa AMG, Trevizan M, Matsumoto MAN, da Silva RAB, Horta KC, Romando FL, Nelson Filho P, Küchler EC. Association between tooth agenesis and skeletal malocclusions. J Oral Maxillofac Res 2017; 30: 2-3.
32. Mayama H, Kuwajima Y, Da Silva JD, Khorashadi S, Lambert RF, Ishida Y, Ishikawa-Nagai S, Miura H, Satoh K. Cephalometric measurements of non-syndromic oligodontia in early dental age in a Japanese population. Clin Cosmet Investig Dent 2019; 11: 357-65.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.