en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Badania kliniczne

Ocena twarzowej części czaszki u pacjentów z rozszczepem podniebienia wtórnego operowanych we wczesnym dzieciństwie

Bogna Racka-Pilszak
1
,
Agnieszka Szemraj-Folmer
1
,
Maria Orzelska-Blomberg
1

1.
Department of Orthodontics Medical University of Gdańsk
Forum Ortod 2021; 17 (1): 5-19
Data publikacji online: 2021/05/04
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
 
1. Matthews-Brzozowska T. Rozszczepy wargi i podniebienia. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2007.
2. Andersson EM, Sandvik L, Abyholm F, Semb G. Clefts of the secondary palate referred to the Oslo Cleft Team: epidemiology and cleft severity in 994 individuals. Cleft Palate Craniofac J 2010; 47: 335-42.
3. Piotrowski A. Rozwój podniebienia twardego u zarodków i wczesnych płodów ludzkich (5 – 12 tydzień). PhD thesis 2010.
4. Mossey P, Castillia E. Global registry and database on craniofacial anormalies. Geneva: World Health Organization 2003.
5. Mossey PA, Little J, Munger RG, Dixon MJ, Shaw WC. Cleft lip and palate. Lancet 2009; 374: 1773-85.
6. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych. Dostępny w Internecie: www.rejestrwad.pl
7. Olasoji HO, Ukiri OE, Yahaya A. Incidence and aetiology of oral clefts: a review. Afr J Med Med Sci 2005; 34: 1-7.
8. Stanier P, Moore GE. Genetics of cleft lip and palate: syndromic genes contribute to the incidence of non-syndromic clefts. Human Molec 2004; 13: 73-81.
9. Bishara SE. Cephalometric evaluation of facial growth in operated and non-operated individuals with isolated clefts of the palate. Cleft Palate J 1973; 3: 239-46.
10. Khanna R, Tikku T, Wadhwa J. Nasomaxillary complex in size, position and orientation in surgically treated and untereated individuals with cleft lip and palate: A cephalometric overview. Indian J Plast Surg 2012; 45: 68-75.
11. Fujita S, Suzuki A, Nakamura N, Sasaguri M, Kubota Y, Ohishi M. Retrospective evaluation of craniofacial growth of Japanese children with isolated cleft palate: From palatoplasty to adolescence. Cleft Palate Craniofac J 2005; 42: 625-33.
12. Renkielska A, Wojtaszek-Słomińska A, Szostakiewicz M, Pospieszalska-Paradowska J, Grobelny I, Jankau J, Muraszko-Kuźma M. Ocena odległych wyników leczenia rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego u dzieci. Pol Prz Chir 1999; 71: 1055-65.
13. Jacobson A, Jacobson RL. Radiographic cephalometry. Quintessence Publishing 2006.
14. Friede H, Persson EC, Lilja J, Elander A, Lohmander-Agerskov A, Soderpalm E. Maxillary dental arch and occlusion in patients with repaired clefts of the secondary palate. Scand J Plast Reconstr Hand Surg 1993; 27: 297-305.
15. Jain P, Agarwal A, Srivastava A. Ocena cefalogramów bocznych u pacjentów z rozszczepami podniebienia. Pol Prz Chir 2009; 81: 37-43.
16. Sun J, Jia QL. Craniofacial morphology of patients with isolated cleft palate in the mixed dentition after palatoplasty. Chin J Stomatol 2007; 42: 608-9.
17. Shibasaki Y, Ross RB. Facial growth in children with isolated cleft palate. Cleft Palate J 1969; 6: 290-302.
18. Penkala J. Zaburzenia wzrostu doprzedniego czaszki twarzowej u dzieci z rozszczepami podniebienia. Czas Stomatol 1976; 29: 893-8.
19. Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Oral anatomy, histology and embryology. Mosby/ Elselvier 2009.
20. Hermann NV, Kreiborg S, Darvann TA, Jensen BL, Dahl E, Bolund S. Craniofacial morphology and growth comparisons in children with Robin Sequence, isolated cleft palate, and unilateral complete cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J 2003; 40: 373-96.
21. Smahel Z. Cefalometric and morphologic changes in adult males with isolated cleft palate. Acta Chir Plast 1983; 25: 113-26.
22. Smahel Z, Brousilova M, Mullerova Z. Craniofacial morphology in isolated cleft palate prior to palatoplasty. Cleft Palate J 1987; 24: 200-8.
23. Eriksen J, Hermann NV, Darvann TA, Kreiborg S. Early postnatal development of the mandible in children with isolated cleft palate and children with nonsyndromic Robin Sequence. Cleft Palate Craniofac J 2006; 43: 160-7.
24. Jonsson G, Thilander B. Occlusion, arch dimensions, and craniofacial morfology after palatal surgery in a group of children with clefts in the secondary palate. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1979; 76: 243-55.
25. Becker M, Svensson H, McWilliam J, Sarnas KV, Jacobsson S. Adult skeletal profile in isolated cleft palate: a comparison of the von Langenbeck and Wardill procedures for primary repair of the palate. Scand J Plast Reconstr Hand Surg 2001; 35: 387-97.
26. Smahel Z, Horak I, Polivkova H, Skvarilova B. Configuration of facial profile in adults with isolated cleft palate. Acta Chir Plast 1992; 34: 204-14.
27. Matern O, Sauleau EA, Tschill P, Perrin-Schmitt F, Grollemund B. Left-sided predominance of hypodontia irrespective of cleft sidedness in a French population. Cleft Palate Craniofac J 2012; 49: e1-5.
28. Semb G, Shaw WC. Leczenie ortodontyczne rozszczepów wargi i podniebienia. Ortod Współcz 2000; 2: 85-8.
29. Shapira Y, Lubit E, Kuftinec MM. Hypodontia in children with various types of clefts. Angle Orthod 2000; 70: 16-21.
30. Polaczek T. Występowanie niedoliczbowości zębów u osób z rozszczepami podniebienia. Czas Stomatol 1978; 31: 379-86.
31. Paradowska A, Kawala B, Szeląg J, Szwedowska A. Wady zębowe u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia. Czas Stomatol 2009; 62: 298-302.
1. Matthews-Brzozowska T. Rozszczepy wargi i podniebienia. Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 2007.
2. Andersson EM, Sandvik L, Abyholm F, Semb G. Clefts of the secondary palate referred to the Oslo Cleft Team: epidemiology and cleft severity in 994 individuals. Cleft Palate Craniofac J 2010; 47: 335-42.
3. Piotrowski A. Rozwój podniebienia twardego u zarodków i wczesnych płodów ludzkich (5 – 12 tydzień). PhD thesis 2010.
4. Mossey P, Castillia E. Global registry and database on craniofacial anormalies. Geneva: World Health Organization 2003.
5. Mossey PA, Little J, Munger RG, Dixon MJ, Shaw WC. Cleft lip and palate. Lancet 2009; 374: 1773-85.
6. Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych. Dostępny w Internecie: www.rejestrwad.pl
7. Olasoji HO, Ukiri OE, Yahaya A. Incidence and aetiology of oral clefts: a review. Afr J Med Med Sci 2005; 34: 1-7.
8. Stanier P, Moore GE. Genetics of cleft lip and palate: syndromic genes contribute to the incidence of non-syndromic clefts. Human Molec 2004; 13: 73-81.
9. Bishara SE. Cephalometric evaluation of facial growth in operated and non-operated individuals with isolated clefts of the palate. Cleft Palate J 1973; 3: 239-46.
10. Khanna R, Tikku T, Wadhwa J. Nasomaxillary complex in size, position and orientation in surgically treated and untereated individuals with cleft lip and palate: A cephalometric overview. Indian J Plast Surg 2012; 45: 68-75.
11. Fujita S, Suzuki A, Nakamura N, Sasaguri M, Kubota Y, Ohishi M. Retrospective evaluation of craniofacial growth of Japanese children with isolated cleft palate: From palatoplasty to adolescence. Cleft Palate Craniofac J 2005; 42: 625-33.
12. Renkielska A, Wojtaszek-Słomińska A, Szostakiewicz M, Pospieszalska-Paradowska J, Grobelny I, Jankau J, Muraszko-Kuźma M. Ocena odległych wyników leczenia rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego u dzieci. Pol Prz Chir 1999; 71: 1055-65.
13. Jacobson A, Jacobson RL. Radiographic cephalometry. Quintessence Publishing 2006.
14. Friede H, Persson EC, Lilja J, Elander A, Lohmander-Agerskov A, Soderpalm E. Maxillary dental arch and occlusion in patients with repaired clefts of the secondary palate. Scand J Plast Reconstr Hand Surg 1993; 27: 297-305.
15. Jain P, Agarwal A, Srivastava A. Ocena cefalogramów bocznych u pacjentów z rozszczepami podniebienia. Pol Prz Chir 2009; 81: 37-43.
16. Sun J, Jia QL. Craniofacial morphology of patients with isolated cleft palate in the mixed dentition after palatoplasty. Chin J Stomatol 2007; 42: 608-9.
17. Shibasaki Y, Ross RB. Facial growth in children with isolated cleft palate. Cleft Palate J 1969; 6: 290-302.
18. Penkala J. Zaburzenia wzrostu doprzedniego czaszki twarzowej u dzieci z rozszczepami podniebienia. Czas Stomatol 1976; 29: 893-8.
19. Berkovitz BKB, Holland GR, Moxham BJ. Oral anatomy, histology and embryology. Mosby/ Elselvier 2009.
20. Hermann NV, Kreiborg S, Darvann TA, Jensen BL, Dahl E, Bolund S. Craniofacial morphology and growth comparisons in children with Robin Sequence, isolated cleft palate, and unilateral complete cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J 2003; 40: 373-96.
21. Smahel Z. Cefalometric and morphologic changes in adult males with isolated cleft palate. Acta Chir Plast 1983; 25: 113-26.
22. Smahel Z, Brousilova M, Mullerova Z. Craniofacial morphology in isolated cleft palate prior to palatoplasty. Cleft Palate J 1987; 24: 200-8.
23. Eriksen J, Hermann NV, Darvann TA, Kreiborg S. Early postnatal development of the mandible in children with isolated cleft palate and children with nonsyndromic Robin Sequence. Cleft Palate Craniofac J 2006; 43: 160-7.
24. Jonsson G, Thilander B. Occlusion, arch dimensions, and craniofacial morfology after palatal surgery in a group of children with clefts in the secondary palate. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1979; 76: 243-55.
25. Becker M, Svensson H, McWilliam J, Sarnas KV, Jacobsson S. Adult skeletal profile in isolated cleft palate: a comparison of the von Langenbeck and Wardill procedures for primary repair of the palate. Scand J Plast Reconstr Hand Surg 2001; 35: 387-97.
26. Smahel Z, Horak I, Polivkova H, Skvarilova B. Configuration of facial profile in adults with isolated cleft palate. Acta Chir Plast 1992; 34: 204-14.
27. Matern O, Sauleau EA, Tschill P, Perrin-Schmitt F, Grollemund B. Left-sided predominance of hypodontia irrespective of cleft sidedness in a French population. Cleft Palate Craniofac J 2012; 49: e1-5.
28. Semb G, Shaw WC. Leczenie ortodontyczne rozszczepów wargi i podniebienia. Ortod Współcz 2000; 2: 85-8.
29. Shapira Y, Lubit E, Kuftinec MM. Hypodontia in children with various types of clefts. Angle Orthod 2000; 70: 16-21.
30. Polaczek T. Występowanie niedoliczbowości zębów u osób z rozszczepami podniebienia. Czas Stomatol 1978; 31: 379-86.
31. Paradowska A, Kawala B, Szeląg J, Szwedowska A. Wady zębowe u pacjentów z rozszczepem wargi i podniebienia. Czas Stomatol 2009; 62: 298-302.
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.