en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
SCImago Journal & Country Rank
1/2021
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Niestandardowe zastosowanie systemu Invisalign First w leczeniu zgryzu krzyżowego całkowitego powstałego na tle bocznego czynnościowego przesunięcia żuchwy Opis przypadku

Elżbieta Biega
1
,
Katarzyna Becker
1
,
Karolina Czaniecka
1

1.
Private practice
Forum Ortod 2021; 17 (1): 50-63
Data publikacji online: 2021/05/04
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Zdiagnozowanie u dziecka zgryzu krzyżowego wymaga podjęcia wczesnego leczenia. Boczne czynnościowe przesunięcie żuchwy powstaje wskutek dysproporcji szerokości łuków zębowych. Najczęściej prawidłowej szerokości żuchwa towarzyszy zwężeniu szczęki. Żuchwa zbacza w ostatniej fazie przywodzenia w jedną stronę, napotykając pierwszy kontakt okluzyjny najczęściej w okolicy mlecznych kłów. Wyeliminowanie dysproporcji szerokości łuków zębowych pozwala na dalszy, niezakłócony rozwój podstaw szczękowych.

Cel
Celem opisu przypadku jest przedstawienie możliwości leczenia wczesnego zgryzu krzyżowego pochodzenia czynnościowego u pacjentów z uzębieniem mlecznym przy użyciu systemu Invisalign First.

Materiał i metody
U 5-letniej pacjentki zdiagnozowano zgryz krzyżowy całkowity lewostronny, powstały w wyniku bocznego czynnościowego przesunięcia żuchwy.

Opis przypadku
Pacjentka była leczona systemem Invisalign First. Pomimo wczesnego wykrycia wady stwierdzono wtórne do asymetrycznego ruchu przywodzenia żuchwy przemieszczenie zębów mlecznych, skutkujące zmianą kształtu łuku dolnego. Najczęściej stosowane w takim przypadku leczenie przez poprzeczną rozbudowę szczęki nie przyniosłoby oczekiwanej poprawy relacji łuków zębowych, dlatego zdecydowano o zastosowaniu leczenia systemem Invisalign, które pozwoliło na przywrócenie prawidłowej i stabilnej relacji szczęki i żuchwy.

Podsumowanie
Pacjentka była leczona systemem Invisalign First. Pomimo wczesnego wykrycia wady stwierdzono wtórne do asymetrycznego ruchu przywodzenia żuchwy przemieszczenie zębów mlecznych, skutkujące zmianą kształtu łuku dolnego. Najczęściej stosowane w takim przypadku leczenie przez poprzeczną rozbudowę szczęki nie przyniosłoby oczekiwanej poprawy relacji łuków zębowych, dlatego zdecydowano o zastosowaniu leczenia systemem Invisalign, które pozwoliło na przywrócenie prawidłowej i stabilnej relacji szczęki i żuchwy.Diagnosing a crossbite in a child requires early intervention. A lateral functional mandibular shift is a result of a disproportion in the widths of dental arches. A correct mandibular width usually accompanies the maxillary narrowing. The mandible shifts laterally during the last stage of adduction to one side, experiencing the first occlusal contact usually in the area of deciduous canines. Correcting the disproportionate arches allows further undisturbed growth and development of maxillary bases.

Aim
The aim of the case report is to present a possibility of early orthodontictreatment of a functional unilateral crossbite in patients with deciduous dentition using the Invisalign First System.

Material and methods
A 5-year-old female patient was diagnosed with a complete unilateral crossbite on the left, due to a lateral functional mandibular shift.

Case report
The patient was treated using the Invisalign First system. Despite early detection of this malocclusion, a deciduous dentition shift secondary to the mandibular asymmetric closure path, leading to a changed shape of the lower arch, was diagnosed. Treatment involving transverse maxillary expansion that is the most commonly applied in such cases would not effectively correct and restore the proper relationship of dental arches. Therefore, a decision was made to apply treatment with the Invisalign First System as it would allow to restore normal and stable relations between the maxilla and mandible.

Summary
The applied treatment method restored proper relationships of the upper and lower dental arches and eliminated the lateral functional mandibular shift. The ability to digitally plan the appliance based on the dentition scans, and the attachments that are part of the Invisalign system, made it possible to eliminate problems associated with poor patient’s compliance and the maintenance of removable appliances on deciduous teeth.

słowa kluczowe:

leczenie wczesne, zgryz krzyżowy całkowity, boczne czynnościowe przesunięcie żuchwy, Invisalign First