en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
 
1/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Opis przypadku

Leczenie zespołowe asymetrii twarzy – część 3. Opis przypadku

Monika Walerzak
1
,
Konrad Walerzak
2
,
Anna Katarzyna Niewęgłowska
3
,
Małgorzata Laskowska
1
,
Ewa Sobieska
1

1.
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Department of Orthodontics, Medical University of Warsaw
2.
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Department of Craniofacial Surgery, Oral Surgery and Implantology, Medical University of Warsaw
3.
Zakład Ortodoncji, Uniwersyteckie Centrum Stomatologii CMWUM
Department of Orthodontics, University Dental Centre, Medical University of Warsaw
Forum Ortod 2022; 18 (1): 47-58
Data publikacji online: 2022/04/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Leczenie chirurgiczne pacjentów z wadami szkieletowymi ma trzy zasadnicze cele: poprawę estetyki twarzy, rehabilitację układu stomatognatycznego oraz długotrwałą stabilność uzyskanego efektu. Przypadki kliniczne kostnej asymetrii twarzy są szczególnie trudne w diagnostyce i terapii ze względu na różnorodność etiologii problemu oraz nasilanie zmian w okresie rozwojowym. Zaburzenie estetyki twarzy jest bardziej widoczne i stanowi większy problem u pacjentów z przerostem żuchwy, niż z jej niedorozwojem. Nie tylko kostne problemy są przyczyną asymetrii twarzy, ale też zaburzenia czynnościowe i dotyczące asymetrii tkanek miękkich. Z tego powodu tak ważna jest diagnostyka problemu, zwłaszcza przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Cel
Celem pracy było omówienie leczenia zespołowego pacjentki ze szkieletową asymetrią twarzy. Artykuł jest kontynuacją rozważań nad asymetrią twarzy u pacjentów zgłaszających się do leczenia ortodontycznego. Poprzednie publikacje (część 1. i część 2.) dotyczyły etiologii, klasyfikacji i diagnostyki asymetrii twarzy oraz zasad leczenia tego problemu.

Materiał i metody
Przeanalizowano dokumentację medyczną pacjentki z nasiloną asymetrią twarzy.

Opis przypadku
Zaprezentowano szczegółową diagnostykę przypadku zawierającą badania zewnątrzustne i wewnątrzustne, fotografie twarzy i badania radiologiczne, dokładny opis przebiegu leczenia oraz uzyskany efekt.

Podsumowanie
Właściwe leczenie pacjenta z asymetrią szkieletową twarzowej części czaszki wymaga odpowiedniej diagnostyki i precyzyjnego zaplanowania leczenia oraz ścisłej współpracy zespołu specjalistów: lekarzy ortodontów, chirurgów szczękowo-twarzowych i fizjoterapeutów.

słowa kluczowe:

asymetria twarzy, asymetria łuku zębowego, leczenie asymetrii twarzy