en ENGLISH
ISSN: 1734-1558
Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury

 
1/2022
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
Badania kliniczne

Analiza naprężeń skurczowych wybranych ortodontycznych systemów adhezyjnych

Liudmyla Rodziewicz
1
,
Ewa Anna Jackowska
2
,
Michał Krasowski
3
,
Jakub Bartczak
4
,
Konrad Małkiewicz
5

1.
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Central Clinical Hospital of Medical University of Lodz
2.
Praktyka prywatna
Private practice
3.
Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
University Laboratory of Material Testing, The Medical University of Lodz
4.
Poradnia Ortodoncji, Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Central Clinical Hospital of Medical University of Lodz, Clinic of Orthodontics
5.
Zakład Ortodoncji, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Medical University of Lodz, Department of Orthodontics
Forum Ortod 2022; 18 (1): 8-17
Data publikacji online: 2022/04/11
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Metryki PlumX:
 
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.